Prolaps mitralne valvule - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Prolaps mitralne valvule

Prolaps mitralne valvule
Prolaps mitralne valvule

DEFINICIJA: Predstavlja izvrtanje mitralnih listića tokom sistole komora, pri čemu nastaje regurgitacija krvi iz lijeve komore u lijevu predkomoru.

ETIOLOGIJA:

 • Primarni (idiopatski) oblik
 • Sekundarni oblik
 • reumatska groznica
 • koronarna bolest
 • hipertrofična kardiomiopatija
 • miokarditisi
 • ASD
 • VSD

KLINIČKI: Većina bolesnika nema simptome. Mogu se javiti: bol u grudima, palpitacije sa ili bez aritmija, zamor, aritmija, često udružena sa deformitetima kičme (kifoza, skolioza), pa se smatra de je u pitnju nenormalni embrionalni razvoj kolagenog tkiva, koji se istovremeno odražava na valvule i na kosti.

FIZIČKI: Pri auskultaciji se čuje:

 • SISTOLNI CLICK (PLJESAK) poslije S1, a poslije klika se čuje
 • KASNI SISTOLNI ŠUM, kao odraz regurgitacije kroz mitralnu valvulu u kasnoj fazi sistole
 • U značajnijoj regurgitaciji čuje se HOLOSISTOLNI ŠUM

DINAMSKA AUSKULATACIJA je ovdje jako bitna;

Smanjujući volumen lijeve komore (npr: smanjenjem venskog priliva=uspravan položaj tijela) prolaps kuspisa se ranije javlja, pa se sistolni klik registruje ranije, a šum postaje duži.

EGK promjene su minimalne

 • Inverzija T talasa u I, II, AVF, V4, V5, V6.
 • često se opisuju aritmije
 • sinusna aritmija
 • atrijalne i ventrikularne extrasistole
 • paroxizmalna tahikardija

KOMPLIKACIJE: kod 15% pacijenata, poslije više godina  može se razviti mitralna regurgitacija, infektivni endokarditis, tromboembolije

TERAPIJA:

 • Pacijenti bez aritmije i simptoma; samo kontrola
 • Aritmije; antiaritmici (Propranolol)
 • Antiagregacioni lijekovi (aspirin, dipiridamol)
 • Zamjena valvule

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>