Prolaps mitralne valvule
Prolaps mitralne valvule

Definicija:

Predstavlja izvrtanje mitralnih listića tokom sistole komora, pri čemu nastaje regurgitacija krvi iz lijeve komore u lijevu predkomoru.

Etiologijaa:

 • Primarni (idiopatski) oblik
 • Sekundarni oblik: reumatska groznica, koronarna bolest, hipertrofična kardiomiopatija, miokarditisi, ASD, VSD

Klinička slika:

Većina bolesnika u početku nema simptome, a kasnije se mogu javiti:

 • bol u grudima
 • palpitacije sa ili bez aritmija
 • zamor
 • aritmija,
 • često udružena sa deformitetima kičme (kifoza, skolioza), pa se smatra de je u pitnju nenormalni embrioni razvoj kolagenog tkiva, koji se istovremeno odražava na valvule i na kosti

Pri auskultaciji se čuje:

 • sistolni klik (pljesak) poslije S1, a poslije klika se čuje kasni sistolni šum, kao odraz regurgitacije kroz mitralnu valvulu u kasnoj fazi sistole
 • U značajnijoj regurgitaciji čuje se holosistolni šum

Dinamska auskultacija je  jako bitna;

 • Smanjujući volumen lijeve komore (npr: smanjenjem venskog priliva ;uspravan položaj tijela) prolaps kuspisa se ranije javlja, pa se sistolni klik registruje ranije, a šum postaje duži

EGK promjene su minimalne

 • Inverzija T talasa u I, II, AVF, V4, V5, V6.
 • često se opisuju aritmije
 • sinusna aritmija
 • atrijalne i ventrikularne extrasistole
 • paroxizmalna tahikardija

Komplikacije:

Kod 15% pacijenata, poslije više godina može se razviti mitralna regurgitacija, infektivni endokarditis i tromboembolije.

Terapija:

 • Kod pacijenata bez aritmije i simptoma potrebna je samo kontrola
 • kod aritmije daju se antiaritmici (Propranolol)
 • Antiagregacioni lijekovi (aspirin, dipiridamol)
 • Zamjena valvule