Trikuspidalna stenoza
Trikuspidalna stenoza

Etiopatogeneza:

Trikuspidalna stenoza (stenoza desnog venskog otvora) je mana u kojoj, zbog suženja trikuspidnog otvora, postoji opstrukcija u kretanju krvi iz desne pretkomore u desnu komoru. Kao stečena mana, najčešće je uslovljena reumatskom groznicom, kada je pridružena mitralnoj stenozi. Rjeđe se trikuspidna stenoza javlja u okviru fibroelastoze endokarda, endomiokardne fibroze, sistemskog eritemskog lupusa ili u karcinoidnom sindromu. Trikuspidalna stenoza kao urođena mana uzrokovana je kongenitalnim abnormalnostima trikuspidnog zaliska u sklopu kompleksnih malformacija srca.

Klinička slika:

Klinička slika zavisi od dominantne prateće mane (mitralna, aortna). Ukoliko je izražena trikuspidalna stenoza, dominira zamor, dispneja (otežano disanje) i bolovi u predjelu jetre (venski zastoj). Od kliničkih znakova ispoljeni su: nabrekle vratne vene, hepatomegalija ( uvećana jetra), ascites (tečnost u trbuhu), periferni edemi (otoci).

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, fizikalnog nalaza, EKG-a, radiološkog pregleda, ultrazvuka i kateterizacije srca.

Liječenje:

Primjena diuretika za smanjenje sistemske venske kongestije je dozvoljena u izolovanim i osrednje izraženim oblicima bolesti. Hirurško liječenje se razmatra u sklopu postojanja pridruženih mana, a indikacija za takvo liječenje se postavlja u slučaju smanjenja površine trikuspidnog otvora ispod 2 cm², ili pri postojanju gradijenta pritiska od 5 mmHg i više. Način hirurškog liječenja podrazumjeva valvuloplastiku ili zamjenu trikuspidnog zaliska, a posljednjih godina se izvodi balon-dilatacija trikuspidnog ušća.