Tumori locirani centralno mogu izazvati kasalj, hemoptizije, sviranje u grudima, stridor, otežano disanje i znake pneumonitisa (povisena tjelesna temperatura, produktivan kašalj).

Periferni tumori mogu izazvati bol, otežano disanje i znake apscediranja (temperatura, fetidan zadah, malaksalost).Regionalno širenje tumorskog procesa može izazvatiotežano disanje, stridor (opstrukcija traheje), otežano gutanje (opstrukcija jednjaka), promuklost (paraliza n. rekurensa), Hornerov sindrom (mioza, ptoza, enoftalmus) zbog paralize simpatičkih niti, Pankoast-sindrom (bol u ramenu i ruci), sindrom vene kave superior (crvenilo lica sa proširenim krvnim sudovima lica, vrata i grudnog koša), tamponadu srca (gušenje, proširene vene vrata, nizak krvni pritisak),otok ekstremiteta (opstrukcija limfnih sudova).

Simptomi metastaza ovise o mjestu i velicini, obično je to lokalizirana bol (koštane metastaze), glavobolje ili senzorni i motorni poremečaji (moždane metastaze).

Opći simptomi su: gubitak apetita, težine, umor. Na karcinom bronha treba posumnjati kada se anamnestički utvrdi da pacijent ima 3-4 sedmice neobjašnjiv kašalj, hemoptizije, gubitak težine, promuklost, bol u grudima uz postojanje rizika nastanka Ca (dugogodišnji pušač, ekspozicija azbestu, radonu) ili već navedene simptome.