BALANTIDIUM COLI - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

BALANTIDIUM COLI

BALNTIDIUM COLI

BALNTIDIUM COLI

Na prednjoj strani tijela nalazi se citostom

 • Čovjek se zarazi hranom ili vodom
 • Cista je infektivni stadij
 • Ekscistacija – u tankom crijevu
 • Trofozoiti – invazija u debelo crijevo

Trofozoiti:

 • kače se za zid debelog crijeva
 • žive u lumenu i razmnožavaju se
 • namnožavanje – dijareja (ulceri)
 • incistacija – obrazovanje cisti

Rizici:

 • rizici prenošenja sa svinja na ljude u lošim sanitarnim uslovima
 • rizici prenošenja vodom (bazeni kišnice i nekontrolisani izvori vode)
 • Prevencija
 • u radu sa svinjama koristiti rukavice
 • pranje ruku
 • pranje povrća i voća
 • koristiti vodu iz sigurnih izvora

Trofozoit

 • aktivni stadij (30/150 µm sa 25-120 µm)
 • razmnožava se binarnom fizijom
 • i konjugacijom

Komensal i parazit:

 • svinje, goveda, konji, majmuni – ZOONOZA
 • BALANTIDIJAZA
 • hrani se bakterijama
 • Čovjek (rijetko) – ruralna područja
 • Bez simptoma
 • Akutna i hronična infekcija

Simptomi:

 • akutna dijareja – slična ameboidnoj dizenteriji
Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>