Herpetoviridae
Herpetoviridae

Porodica Herpetoviridae obuhvata oko 100 virusa široko rasprostranjenih u prirodi.  Od toga je za ljude patogeno 7 virusa.  Humani herpes virusi dijele se u tri podporodice:

Alphaherpesvirinae sa rodovima Simplexvirus (Herpes simplex virus tip 1 i 2) i Varicellavirus (Varicella – zoster virus)

Betaherpesvirinae sa rodovima Cytomegalovirus i Muromegalovirus

Gamaherpesvirinae sa rodovima Lymphocryptovirus sa Epstein – Barr virusom, herpes virusima tip 6, 7 i 8 i nekim životinjskim virusima.  U rod Rhadinovirus svrstani su virusi koji inficiraju životinje.

MORFOLOGIJA: Svi herpes virusi su morfološki slični, pa se pod EM ne mogu međusobno razlikovati.  Virion se sastoji od linearne molekule dvolančane DNA.  Kapsid je kubične simetrije.  Spoljašnji omotač je troslojan sa brojnim glikoproteinskim izdancima.  Razmnožavaju se u jedru, a sazrijevaju pupanjem kroz jedarnu membranu i pri tome dobijaju spoljašnji omotač.  Kod ljudi izazivaju širok spektar kliničkih manifestacija.  Važna karakteristika infekcija s herpes virusima je doživotna latencija u inficiranom organizmu uz česte reaktivacije.

Herpes virusi se povezuju s malignim bolestima kod ljudi i nižih životinja: Epstein-Barr-ov virus sa Burkitt-ovim limfomom kod djece u Africi i sa nazofaringealnim karcinomom;herpes simplex virus tip 2 sa karcinomom cerviksa i vulve;brojni herpes virusi primata sa sarkomima retikularnih ćelija i limfomima majmuna.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.