Orthomyxoviridae
Orthomyxoviridae

Grupa miksovirusa po novoj klasifikaciji podjeljena je u dvije porodice:Orthomyxoviridae i Paramyxoviridae.  U porodici Orthomyxoviridae nalazi se samo jedan rod Influenzavirus sa

tri tipa virusa:A, B i C.  Ovi virusi izazivaju influencu (grip) u ljudi i nekih životinja.  Prvi humani virus influence izolovan je 1933 godine i kasnije je nazvan Influenca A virus, jer su 1940 i 1950 godine izolovani antigenski različiti virusi tipa B i C.

ROD INFLUENZAVIRUS

MORFOLOGIJA:virion influencavirusa je pleomorfan, od sferičnog ili ovalnog oblika do filamentoznih formi.  Genom je jednolančana, negativna segmentirana RNA (8 segmenata).

Influenza C virus ima samo 7 segmenata i po mnogim biološkim osobinama se razlikuje od virusa A i B.  Poznate su veličina i funkcija svih segmenata i njima kodiranih proteina.

Usljed segmentiranog genoma, kada je ćelija koinficirana sa dva različita virusa određenih tipova, kombinacijom roditeljskih genskih segmenata može se sklopiti u nove, zrele virione.  Ovaj fenomen-genetsko resortiranje, rezultira promjenama virusnih površinskih antigena i objašnjava epidemiološke karakteristike gripa te stvara problem za dobijanje vakcine.

Partikule virusa influence sadrže 7 različitih strukturnih proteina.  Lipidni omotač porijeklom je od ćelije i okružuje virusne partikule.  U spoljašni omotač ugrađena su dva virus kodirana glikoproteina, koji stvaraju nastavke, a to su:hemaglutinin (H) i neuraminidaza (N). Oni su značajni antigeni koji određuju antigenske varijacije virusa infuence i ćelijsku imunost.

Postoje dvije vrste promjena – antigenska pomjeranja (engl.  -drift) i antigenske promjene

(engl.  –shift).  Antigenska pomjeranja (drift) nastaju kao posljedica tačkastih mutacija u genu, time nastaje promjena sekvenci pojedinih aminokiselina, tj.   promjena njihovog mjesta u određenim antigenim determinantama.  Ovako izmjenjen virus ostaje u okviru istog hemaglutinina, pa ne dolazi do promjene podtipa virusa.

Antigenska promjena (shift) nastaje kao posljedica nakupljanja tačkastih mutacija ili rekombinacijom između sojeva virusa sa različitim hemaglutininom.  Kao posljedica antigenske promjene dolazi do stvaranja novog hemaglutinina, tj.  novog podtipa virusa.  Ovakve promjene dovode do pojave epidemija širih razmjera.

KLASIFIKACIJA:na osnovu antigenskih razlika ispoljenih u dva unutrašnja strukturna proteina (nukleoprotein i protein matriksa) virus influence je podjeljen na tipove:A, B i C.

Antigenske varijacije u površinskim glikoproteinima H i N služe za suptipizaciju virusa.

Savremena nomenklatura virusa influence A bazira se na pripadnosti određenom podtipu H i N, rezervoaru iz koga je izolovan, mjestu i godini izolacije (npr.   A/swine/Iowa/15/30/H1 N1/;A /human/ Hong Kong /1/ 68 / H3N2/.

PATOGENEZA

Infekcija se prenosi kapljičnim putem.  Ćelije respiratornog trakta imaju receptore za H virus influence.  Virus se razmnožava u cilijarnim epitelnim ćelijama, a najviši titrovi su nakon 48-72 sata.  Ćelije se zaokružuju, jezgre degenerišu, citoplazma vakuolizira, a cilije otpadaju.  Ćelije bazalnog epitela nisu napadnute.  Infiltracija polimorfonuklearima, koja je praćena fagocitozom degenerisanih ćelija, povećanom propustljivošću ćelijskih zidova i edemom, manifestuje se pojačanom sekrecijom u traheji i bronhijalnom stablu.  Uzrok opštih simptoma (mijalgija,

malaksalost, povišena temperatura) nije sa sigurnošću utvrđen.  Viremija postoji samo u malom procentu inficiranih.

KLINIČKA SLIKA

Grip bez komplikacija:simptomi počinju naglo u vidu groznice, glavobolje, suhog kašlja, koje prate visoka temperatura, generalizovan mišićni bol, malaksalost i anoreksija.  Temperatura obično traje 3 dana, koliko traju i opšti simptomi.  Respiratorni simptomi traju još 3-4 dana.  Kašalj i slabost mogu da traju od 1 do 3 sedmice po prestanku glavnih simptoma.

Moguća je i blaga asimptomska infekcija.  Ovakve simptome mogu izazvati virusi influence A ili B.  Virus infuence C vrlo rijetko (ili nikada) izaziva grip, nego samo simptome obične prehlade.  Virus tipa A značajan je uzročnik laringotraheitisa (krup) kod djece mlađe od godinu.

Pneumonija:ozbiljne komplikacije vide se kod starijih i oslabljenih osoba sa hroničnim oboljenjima.  Trudnoća je takođe faktor rizika.  U epidemijama gripa do smrtnog ishoda dolazi zbog penuomonija, kardiovaskularnih i renalnih bolesti.  Pneumonija, kao posljedica gripa, može biti virusna, bakterijska ili kombinovana.  Grip povećava osjetljivost oboljelog na bakterijsku superinfekciju.  Kombinovana virusno-bakterijska pneumonija je 3 puta češća od primarne pneumonije.

Reye-ov sindrom:je akutna encefalopatija djece i adolescenata, uzrasta od 2 do 16 godina.  Ovaj sindrom prati masna degeneracija jetre.  Stopa smrtnosti je visoka (do 40%).

Uzrok je nepoznat.  Javlja se kao komplikacija influence B, influence A i varicela-zoster infekcija.

VIRUSOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Za direktnu detekciju virusnih antigena koriste se DIF (direktna imunofluorescencija) i ELISA, dok elektronska mikroskopija (EM) nije praktičan metod.

Izolacija virusa je pouzdan i osjetljiv metod.  Virusi influence A i B mogu se izolovati u pilećem emrionu i kulturi tkiva.  Najpogodniji materijal za izolaciju je nazofaringealni aspirat i aspitar traheobronhijalnog stabla.  Za dokazivanje virusa koristi se test hemaglutinacije.   Identifikacija virusa vrši se RIH sa poznatim anti-serumima.

Serološka dijagnostika ima manji značaj od gore navedenih metoda.

TERAPIJA:još uvijek nije pronađen pouzdan lijek.  Izvjesne efekte pokazali su samo amantadin i ribavirin, te se mogu upotrebljavati u kliničkoj praksi.  Interferon povoljno djeluje na ublažavanje simptoma i skraćivanje trajanja bolesti.  Kombinacija interferona i ribavirina preporučuje se u liječenju starijih i osoba sa hroničnim bolestima.

Kod gripa aspirin pomaže u smanjenju glavobolje, temperature, mijalgije.  Ali aspirin ne treba davati osobama ispod 16 godina zbog njegove moguće povezanosti sa Reye-ovim sindromom.

PREVENCIJA:najpouzdanija zaštita od gripa je aktivna imunizacija.  Još uvijek ne postoji ni jedna vakcina sa dovoljno visokim stepenom zaštite, naročito za sprječavanje epidemija.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.