Rod alphavirus
Rod alphavirus

Svi virusi ovog roda razmnožavaju se u komarcima, koji ih prenose na kičmenjake.  Ranije su ih zvali Arbovirusi grupe A.  U rodu Alphavirus nalazi se više od 20 virusa, sa neobičnim nazivima.  Pojedini su dobili imena prema bolestima koje izazivaju ili prema geografskim regionima i mjestu izolacije.  Prototip roda je virus Sindbis, izolovan iz komarca u okolini istoimenog sela u Egiptu.  Za humanu patologiju najznačajniji su:

–          virus istočnog konjskog encefalitisa

–          virus zapadnog konjskog encefalitisa

–          virus venecuelanskog konjskog encefalitisa.

PATOGENEZA

Infekcije kod čovjeka imaju kratku inkubaciju, koja je praćena kratkotrajnom masivnom viremijom.  U toku viremije, u jedne grupe virusa, javljaju se simptomi sistemske bolesti, povišena temperatura, glavobolja i mijalgija.  U drugih virusa javljaju se simptomi artritisa i ospa.  Samo kod malog broja inficiranih dolazi do direktne invazije CNS sa manifestnim encefalitisom.

KLINIČKA SLIKA

Prema kliničkim manifestacijama, infekcije alfavirusima mogu se podijeliti u dvije grupe:

–          virusi koji izazivaju groznicu i poliartritis

–          virusi koji izazivaju encefalitis.

Groznica i poliartritis:Virus Chikungunya izolovan je u Tanzaniji u toku epidemije groznice sa poliartritisom (ime na lokalnom jeziku znači onaj koji se presavija).  Poslije kratke inkubacije (2-3 dana od uboda komarca) bolest počinje naglo sa visokom temperaturom (do 40°C) i poliartritisom koji zahvata male zglobove.  Karakteristični simptomi su mijalgija i ospa.  Ovaj virus je endemičan u subsaharskoj Africi i tropskim djelovima Azije i Dalekog istoka.  Rezervoar virusa su razne vrste majmuna, a vektor komarci roda Aedes.  Bolest se javlja u epidemijama manjih ili većih razmjera.  Dijagnoza se postavlja jedino virusološki:izolacijom virusa u novorođenim miševima ili kulturama ćelija;kao i serološki (RIH, NT i ELISA).

Slične kliničke manifestacije daju i neki drugi virusi serološki slični Chikungunya virusu:

O nyong-nyong u Africi, Mayaro u Južnoj i Srednjoj Americi i Ross River u Australiji.  Pored geografske distribucije razlikuju se i po vektoru.  Prototip ove grupe virusa je Sindbis virus, koji samo asimptomatski inficira čovjeka.

Encefalitis.  Tri alfavirusa pokazuju neurovirulenciju:virus istočnog konjskog encefalitisa (Eastern equine encephalitis-EEE), virus zapadnog konjskog encefalitisa (Western equine encephalitis-WEE), virus venecuelanskog konjskog encefalitisa (Venezuelan equine encephalitis-VEE).

Virus istočnog konjskog encefalitisa (EEE) izaziva kod ljudi težak oblik encefalitisa sa visokom smrtnošću.  To je zoonoza od koje oboljevaju konji, mazge i fazani Sjeverne i Južne Amerike.  O patogenezi ove infekcije ne zna se mnogo.  Djeca su osjetljivija od odraslih.  To je najteži encefalitis izazvan arbovirusima, sa letalitetom 50-75%.  Peživjeli mogu imati teške sekvele.  Prirodni rezervoar su mnoge divlje ptice za koje virus nije patogen, ali se u njima razmnožava izazivajući viremiju.  Glavni vektor je komarac.  Dijagnoza se može postaviti jedino virusološki.  Izolacija virusa moguća je u inkubaciji i prodromalnom stadiju.  Kasnije serološki primjenom RIH, NTi ELISA.  Specifičnog lijeka nema.  Postoji vakcina inaktivirana formalinom koja se koristi u profesionalno izloženog osoblja i konja.

Virus zapadnog konjskog encefalitisa (WEE) manje je neurovirulentan od virusa EEE.  Infekcija je subklinička.  Kod djece je klinička slika jače izražena nego kod odraslih.  U odojčadi encefalitis može ostaviti sekvele.  Smrtnost je znatno niža (3%) nego u EEE.  Virus WEE je endemičan u zapadnim područjima SAD i Kanadi.  Rezervoar su divlje ptice, a vektor komarac Culex tarsalis.  Virusološka dijagnostika i prevencija su isti kao u EEE.

Virus venecuelanskog konjskog encefalitisa (VEE) je prototip kompleksa serološki sličnih virusa.  Patogen je za konje kod kojih izaziva velike epizootije.  Kod čovjeka infekcija se  manifestuje slično influenci, sa nešto dužom rekonvalescencijom.  Kod malog broja razvija se encefalitis sa letalitetom od 0, 5%.  Bolest je endemična u Venecueli.  Rezervoar su divlji glodari, a vektor komarac roda Culex.  Virusološka dijagnostika je moguća izolacijom virusa u novorođenim miševima, kulturi ćelija ili serološki primjenom RVK, RIH i ELISA.  Specifičnog lijeka nema, a u prevenciji se koriste uništavanje komaraca, živa-atenuirana vakcina za imunizaciju konja i živa-atenuirana vakcina za imunizaciju ljudi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.