Togaviridae - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Togaviridae

Togaviridae
Togaviridae

Ova porodica obuhvata veliki broj različitih virusa.  Mnogi od njih zajedno sa nekim virusima porodice Bunjaviridae, pripadaju velikoj grupi ranije nazivanoj arbovirusi – virusi koji se prenose preko artropoda.  Oni se razmnožavaju u tkivima artropoda bez ikakvih znakova bolesti ili oštećenja.  Sisanjem krvi kičmenjaka u fazi viremije vektori stiču doživotnu infekciju.  Brojni virusi klasifikovani su u porodicu Togaviridae na osnovu veličine viriona i genoma koga čini jednolančana, pozitivna, nesegmentirana RNA.  Togavirusi, od ostalih arbovirusa, razlikuju se po strukturi genoma i načinu replikacije.  Ova porodica je podjeljena

u četiri roda:

  • Alphavirus
  • Rubivirus
  • Pestivirus
  • Arteriovirus

Samo prva dva roda patogena su za čovjeka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>