Lennox-Gastautov sindrom - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Lennox-Gastautov sindrom

Mozak
Mozak

Definicija

Lennox-Gastautov sindrom je miješani epileptički sindrom kao i Westov, jer postoje i generalizirana i žarišna epileptična izbijanja koja se nazivaju petit mal varijanta.

Etiologija

Etiologija je slična kao kod Westovog sindroma, s tim da Westov sindrom oko 3.-5. godine prelazi u Lennox-Gastautov sindrom, a nabrajaju se još i neke progresivne metaboličko-degenerativne bolesti.

Klinička slika

Dominiraju mioklonzmi, atonički napadi, složeni apsansi (mioklonički i atonički napadi koji se karakterišu padanjem pacijenta na pod pa se brzo uspravi!), grand mal i parcijalni napadi; psihomotorno zaostajanje djeteta.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja kombinacijom kliničkih pretraga i pravilno uzetom anamnezom.

Liječenje

U liječenju se koristi valproat i novi epileptici dok kortikosteroidi i ACTH ne pomažu. Preporučuje se ketogena dijeta.

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>