Multipla skleroza (MS) – sclerosis multiplex je degenerativno oboljenje koje prvenstveno zahvata bijelu masu centralnog nervnog sistema (CNS). untitled-3Nakon saobraćajnih nesreća predstavlja najčešći uzok onesposobljenosti u mladih osoba. Od MS u svjetskoj populaciji boluje oko 1 milion ljudi i to uglavnom u razvijenim zemljama. Češće se javlja u zemljama Sjeveme Amerike i Sjeveme Evrope, dok se gotovo ne nalazi u zemljama ekvatorijalnog pojasa i u Aziji. Bolest je češća u žena nego u muškaraca.

Smatra se da u osnovi ovog oboljenja leži interakcija između genetskih faktora i faktora okoline, međutim ni jedni ni drugi nisu jasno definirani osim što se pretpostavlja infekt i uključenost gena koji su povezani sa regulatomim mehanizmima imunog sistema. Mnogi istraživači vjeruju da je MS autoimuno oboljenje u kojem organizam, preko imunološkog sistema, stvara odbrambene mehanizme protiv vlastitog tkiva. U slučaju MS to je mijelin, a “okidački” faktor iz okoline mogao bi biti virus. Većina oboljelih prve simptome MS primijeti između 20 i 40 godina starosti.

Inicijalni simptomi MS često su pomućenje vida ili duple slike, distorzija vida za crvenu i zelenu boju ili čak i sljepilo na jedno oko. Većina pacijenata sa MS osjete mišićnu slabost u ekstremitetima i poteškoće u koordinaciji pokreta i balansu. Ovi simptomi mogu biti tako ozbiljni da otežaju hodanje ili čak i stajanje. U najgorim slučajevima MS može dovesti do parcijalne ili kompletne paralize. Većina ljudi sa MS također imaju paresteziju, tranzitorne abnormalne senzome manifestacije kao što su umrtvljenost, bockanje ili osjećaj “mravaca” u ekstremitetima.

U nekih pacijenata se javlja i bol. Zapinjanje u govoru, tremor, i vrtoglavica su slijedeći česti simptomi na koje se žale pacijenti sa MS. U nekih pacijenata se javlja i gubitak sluha. Približno oko polovine svih oboljelih od MS osjete slabljenje kognitivnih funkcija kao što su poteškoće sa koncentracijom, pažnjom, memorijom i slabim procjenjivanjem, ali ti simptomi su obično blagi i ne primjete se. Depresija je također česta karakteristika MS. MS nije “homogeno” oboljenje.

Razlikujemo tri glavna oblika, relapsirajuće-remitentni, sekundamo progresivni i primarno progresivni, kojima se mogu dodati i neke atipične varijante. Post mortem ispitivanja i biopsije su potvrdili da su sub-tipovi MS karakterizirani različitim patološkim nalazom, te da u istog pacijenta patogenetski mehanizmi mogu varirati u toku bolesti. Ove intra i interindividualne razlike u disfunkciji imunološkog sistema mogu biti jedan od razloga različitog odgovora na tretman imunomodulatornim lijekovima.