Deviatio septi nasi - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Deviatio septi nasi

 • prirođena
 • stečena
 • najčešće u obliku slova ˝S˝
 • ako prednji dio septuma svrši van svog normalnog položaja u desni ili lijevi nosni vestibulum – subluksacija septuma
 • u odraslih veća ili manja devijacija normalna pojava
 • na suprotnoj strani od iskrivljenog septuma vrlo često hipertrofiraju nosne školjke, pa disanje otežano kroz obje nosne šupljine

Simptomi

 • otežano disanje na nos
 • recidivirajući sinusitis
 • tubarni katar, nagluhost, procesi srednjeg uha
 • kronični faringitis, bronhitis

Dijagnoza

 • rinoskopija

Terapija

 • kirurška – septoplastika (iza tamponada nosa, tamponi se skidaju za 5-6 dana, a postoperativni edem nosne sluznice se smanjuje kapima)
Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,