Često oboljenje u dječijem uzrastu. Prethodi mu infekcija gornjih disajnih puteva ili idu udruženo. Uzročnici su virusi jače patogene moći, najčešće RSV kojima su bronhi predilekciono mjesto. Oštećuju sluzokožu bronha, izazivaju deskvamaciju i/ili nekrozu trepljastog epitela čime su stvoreni uslovi za razvoj sekundarne bakterijske infekcije. Bronhijalna sekrecija se mijenja tokom bolesti od serozne do mukozne i purulentne.

Akutni bronhitis bez kliničkih znakova opstrukcije nastaje pretežno kod starije djece.

Simptomi: malaksalost, anoreksija, lako povišena temperatura, kašalj. Kašalj je u početku suh, nadržajan, pertusiforman, izražen noću i kod zamaranja.

Fizikalni nalaz: difuzni strugavi šušnjevi /krkori/. Pri kašlju se broj šušnjeva smanjuje a kod opstruktivnog bronhitisa se povećava. Ukratko postoji konsonatna komponenta ili krepitacije koje upućuju na bronhoalveolitis.

Terapija: Penicillin parenteralno kod manje djece, a kod starije antibiotici širokog spektra.

Akutni opstruktivni bronchitis

Javlja se kod djece u uzrastu od oko 2 godine, osim simptoma kao što su bljedilo, anoreksija, malaksalost, temperatura, kašalj. U kliničkoj slici dominiraju znaci opstruktivnog respiratornog sindroma.

Lumen bronha kod male djece je 3 puta manji u odnosu na odrasle, te minimalne promjene lako dovode do kliničke slike opstrukcije.

Opstruktivni sindrom karakteriše: wheezing, dispnea i produžen ekspirij. Kada se otpor u disajnim putevima poveća, u plućima se zadržava veći volumen vazduha /zarobljeni vazduh/, to stanje daje inspiratorni položaj grudnog koša, sa hipersonornim zvukom i manje pokretnom dijafragmom.

Kada se opstrukcija poveća opšte stanje se pogoršava, disanje postaje oslabljeno, površno, bez popratnih simptoma. Kliničku sliku dopnjuju hipoksemija /uznemirenost, cijanoza/, u težim oblicima i znaci hiperkapnije /tople ruke, sužene zjenice, konfuzija, dremljivost, mišićni trzaji depresija tetivnih refleksa /Bolest traje od 5 do 10 dana, a kašalj i do 2 sedmice.

Komplikacije: potpuna opstrukcija malih disajnih puteva /mikroatelektaza/. Kod parcijalne opstrukcije disajnih puteva sa ventilnim mehanizmom kada vazduh ne izlazi dovoljno i ekspiriju, razavija se lokalizirana ili difuzna plućna hiperinflacija. Treća komplikacija je bronhoalveolitis..

Rendgen nalaz: naznačen bronhijalni crtež, kod težih stanja hiperinflacija: pojačana transparenca plućnih polja, horizontalno postavljena rebra, spuštena i aplatirana dijafragma, sužena medijastinalna sjenka, povećan PA dijametartorak-sa, povećana retrokardijalna i retrosternalna prozračnost /na bočnom RTG snimku/, mrljasta zasjenjenja: mikroatelektaze ili pneumonične kondenzacije. Veća subsegmentna ili segmentna zasjenjenja su posljedica atelektaza ili pneumonija.

Terapija: soba mora biti provjetrena i zagrijana do 22 C. Razvodnjavanje sekreta se postiže unosom tečnosti /voda, čaj, sokovi, supice, kod težih bolesnika intravenskim putem sekretoliticima, mukoliticima. Zatim odstranjivanje sekreta iz disajnih puteva se vrši: položajnom drenažom, forsiranim kašljem, tapkanjem i lupkanjem /vibraciona masaža grudnog koša/. Bronhodilatatori: adrenalin, aminofilin. U slučaju kada se znaci bronhoopstrukcije ne povlače, ordiniraju se steroidi. Antibiotici kod bakterijskog bronhitisa, oksigena terapija kod hipoksemije. U slučaju produženja opstrukcije, asistirana ventilacija.

Recidivni opstruktivni bronhitis

Uključen u termin HNRB (hronična, nespecifična, respiratorna bolest). Raniji naziv je bronhitis astmatiformis, bronchitis spastica. Recidivni opstruktivni bronchitis, javlja se više od 4x godišnje u trajanju od 10 dana. U fazi remisije ima normalan nalaz.

U nastanku ovog bronhitisa učestvuju egzogeni i endogeni faktori nezavisno ili udruženo.

  • Egzogeni faktori: nepovoljni stambeni uslovi, aerozagađenje, vlažna područja, pušenje djeluje fizički i hemijski na sluznicu.
  • Endogeni faktori: imunološki poremećaj. Otpornost disajnog sistema zavisi od serumskog odnosno sekretornog imunoglobulina A.

Izolovani deficit ovog imunoglobulina je najčešći oblik disgamaglobulinemije koji dovodi do učestalih respiratornih infekcija. Uloga alergije u nastanku opstruktivnih bronhitisa je sigurno dokazana.

Značajna je uloga infekcije gornjih disajnih puteva /sinobronhalni sindrom/. Kod djece sa recidivnim bronhitisom respiratorni sistem je oštećen te se ponaša kao lokus minoris rezistencije. Javlja se od navršene prve godine. Bronhalnu inflamaciju karakteriše kašalj i pojačana bronhogena sekrecija. Disanje pacijenata je ubrzano, sa nešto jačim širenjem gornjeg dijela toraksa uvlačenje juguluma, wheezing, ekspirij je produen. Kašalj je vlažan, kasnije purulentan.

Auskultatorno: vezikularno disanje sa bronhogenim šušnjevima, ekspirij produžen, pri kašlju se broj strugavih šušnjeva znatno povećava. U težim slučajevima nastupa parcijalna ili globalna plućna insuf icijencija. Parcijalna plućna insuficijencija je hipoksemija sa normo ili hipokapnijom. Globalna plućna insuficijencija je hipoksemija, hiperkapnija i respiratorna acidoza.

Rendgen nalaz: može biti normalan ili minimalan, pojačan bronhalni crtež, hiperinflacija, pneumonične ili atelektatične kondenzacije. U težim oblicima eventracija plućnog krila u medijastinum.

U laboratorijskim nalazima: SE ubrzana, leukociti povišeni, eozinofili povišeni kod alergijske menifestacije. Potrebna je analiza sputuma, bris ždrijela poslije kašlja ili drenaže. U cilju identifikacije endogenih faktora 1. pregled ORL 2. imunoelektroforetsko ispitivanje seruma 3. IgA u ispljuvku 4. alergološki test.

Terapija: Liječenje zavisi od faze bolesti. U napadu dispnee, osnovno liječenje je antibiotsko, jer je napad izazvan razvojem jedne nove akutne respiratorne infekcije. Zbog čestog nalaza Haemophilus influenzae, indiciran je Ampicillin. Terapija traje 10 do 15 dana. Zatim se apliciraju bronhodilatatori /adrenalin, aminophillin/, kortikosteroidi, fizikalna terapija. Klimatsko liječenje je od dvije sedmice bilo bi korisno kao dopuna medikamentoznog liječenja.