• ASD (Defekt pretkomornog septuma)
  • Stenoze mitralnih zalistaka i
  • Dilatirana a. pulmonalis.

Fizikalnim pregledom srca nalazimo znake mitralne stenoze: presistolni šum, uz auskultatorni nalaz koji odgovara defektu pretkomornog septuma.

Rtg: srčana silueta je proširena, uglavnom na račun desnog srca. EKG: pokazuje dekstrogram, produžen P-R interval, te P talas proširen, dvogrb (P mitrale), ili visoki, zašiljeni P, sa nešto širokom osnovom (P congenitale), uz poremećaj ritma srca.