Beba
Beba

Ukoliko majka iz bilo kojih razloga ne može da doji svoje dijete, najbolja zamjena je ishrana mlijekom druge majke. Ukoliko takva mogućnost ne postoji, onda treba preporučiti ishranu industrijskim preparatima kravljeg mlijeka. Farmaceutska industrija proizvodi preparate visoke kvalitete i bakteriološke sigurnsoti ali nedostupne ostaju biološki aktivne tvari, kao imunoglobulini, komplement, enzimi, bifidus faktor.

Ukoliko standard ne dozvoljava nabavku arteficijelne formule, onda se dijete može hraniti kravljim mlijekom koje se prolagođava za ishranu dojenčeta. Glavne “sirovine” u domaćinstvu su:

 • Sirovo kravlje mlijeko – uz odgovarajuću pripremu
 • Pasterizirano – nakon kuhanja i pripreme
 • Kratkotrajno sterilizirano – nakon pripreme
 • Mlijeko u prahu – paziti na razblaženje
 • Kondenzirano – ne koristiti jer je previše zaslađeno

Postupci prilagođavanja kravljeg mlijeka u domaćinstvu

 • Kuhanje (uništavanje bakterija, denaturacija proteina)
 • Razređivanje, da bi se uklonio višak proteina i soli i to: u prvom mjesecu kao polovinsko (pola mlijeka, pola vode) do kraja 6. mjeseca kao dvotrećinsko (dvije trećine mlijeka, jedna trećina vode), razređivanjem smanjuje se koncentracija masti i ugljenih hidrata te se mlijeku mora dodati šećer, polisaharidi, i eventualno biljno ulje.
 • Šećer se dodaje 4-5% u obliku disaharida saharoze. Ponegdje se dodaje i drugi ugljikohidrat u vidu polisaharida (2%), kao rižina sluz, kukuruzni škrob, što dovodi do finije flokulacije mlijeka.
 • Masti – dodaje se 2% biljne mlasti u obliku ulja kukuruznih klica

Zakiseljavanje punog mlijeka (uz 5% šećera i 2% brašna) je danas potpuno odbačeno zbog velikog osmolarnog tereta.

Tako prilagođeno mlijeko (polovinsko, s 5% šećera, 2% polisaharida i 2% ulja) ima 1,6 gr. proteina, 1,8 gr. mliječne masti + 2,0 gr. biljnog ulja, 2,3 gr. laktoze + 7,0 dodatnih ugljenih hidrata, sa kalorijskom gustoćom od 80 kcal/100 ml. Međusobni odnos hranjivih tvari (%kcal proteina, %kcal masti, %kcal ugljikohidrata je 8:44:48 (u humanom mlijeku 8:50:42).

Ishrana dojenčadi industrijskim preparatima kravljeg mlijeka

Još uvijek nema jedinstvenih kriterija za sastav “idealnog” adaptiranog kravljeg mlijeka. Postoji više preporuka i za sve je referentni standard humano mlijeko. Tako pripremljeno adaptirano mlijeko je potpuna hrana u prvih 4-6 mj. Ono se daje djeci do kraja prve godine uz drugu nemliječnu hranu.

Oznaku “humanizirano” i “adaptirano” morala bi imati mlijeka koja zadovoljavaju sljedeće:

 • Ukupna koncentracija proteina je smanjena na razinu polovinskog – dvotrećinskog mlijeka (1,6 – 2,1 gr %). U nekim proizvodima je dio kazeina zamijenjen laktalbuminom (1:1).
 • Dio mliječne masti zamijenjen je biljnim uljima (zasićene: nezasićene masne kiseline 1:1).
 • Dodatak laktoze, bez drugih ugljičnih hidrata
 • Međusobni odnos hranjivih materija 8 : 50 : 42, kao u humanom mlijeku
 • Smanjena koncentracija soli – pomoću dijalize
 • Dodatak vitamina i eventualno Fe

Praktično provođenje vještačke ishrane

Ritam hranjenja (broj i raspored obroka) su kao i kod prirodne ishrane. Dozvoliti dojenčetu da samo uvede odgovarajući režim (self – demand feeding). je bolje nego se držati krutog režima hranjenja.

Kod vještačke ishrane postoji veća mogućnost preuhranjivanja, ukoliko se daje mlijeko veće kalorijske gustoće.

Najveći broj novorođenčadi zadovoljava energetske i nutritivne potrebe sa 150 ml mlijeka na 1 kg TT dnevno. Opšte je mišljenje da ne treba davati količinu mlijeka veću od 900 ml dnevno.