Fobija je patološki i pretjeran strah od nekog određenog predmeta ili situacije:

agoraphobia – strah od kretanja na otvorenom prostoru,

claustrophobia – strah od zatvorenog prostora,

mysophobia – strah od prljanja itd., itd.

Fobije su obično posledica davno doživljenog potisnutog straha, koji se kasnije javlja u svesti bez datog sadržaja okolnosti koje su bile prisutne prvi put. Psihoanaliza je ranije videla uzrok fobijama, npr., u prekinutom koitusu iz straha od začeća ili nezadovoljenom libidu zbog impotencije partnera.