Fiziološki rastvori
Zanimljivo

Fiziološke otopine

  Haemacel Aktivna supstanca poligelin 3,5 %. Infuzioni koloidni rastvor za plazmu. Sastav: polipeptidna želatina, Na, K, Ca, Cl, PO4 i SO4 u tragovima Indikacije: hipovolemijski, hemoragijski, posttraumatski, toksični i septički šok, šok od opekotina […]