Antiparazitni lijekovi - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

3983#3983 tagged posts

Antiparazitni lijekovi

Antiparazitni lijekovi

Antiparazitni lijekovi
Antiparazitni lijekovi

Antiparazitni lijekovi se dijele u četiri grupe:

 • insekticidni i pedikulocidni lijekovi,
 • lijekovi protiv šuge,
 • fungicidni lijekovi
 • lijekovi protiv crijevnih parazita (antihelmintici)

Lijekovi iz prve tri grupe koriste se lokalno, dok se lijekovi protiv crijevnih parazita unose oralno.

Lijekovi protiv šuge

Najvažniji lijekovi protiv šuge su:

 • benzil-benzoat,
 • gama-benzenheksahlorid,
 • krotamiton,
 • sumpor

Antihelmintici

Antihelmintici su lijekovi koji se koriste za eradikaciju ili za smanjivanje broja parazita u crijevima i u tkivima.

Primjena ovih lijekova je bazirana na nekim biohemijskim i fiziološkim razlikama između parazita i stanica domaćina.

U ovu skupinu spadaju:

 • albendazol
 • bitinol
 • dietilkarbamazin
 • ivermektin
 • levamizol
 • mebendazol
 • metrifonat
 • niklosa...
Read More
Radijacija

Radijaciona bolest

Radijacija
Radijacija

Radijaciona bolest nastaje uslijed oštećenja organizma jonizujućim zračenjem. Pri tome treba imati u vidu da su oštećenja proporcionalna:

 1. Dozi zračenja
 2. Dužini ekspozicije
 3. Vrsti ozračenog tkiva
 4. Veličini ozračene površine

Posljedice zračenja mogu biti nekada lokalnog karaktera tako da nastaju tzv. radijacijske opekotine ali ipak se uzima da je radijaciona bolest opšteg karaktera.

Velike doze zračenja mogu ubiti čovjeka bez vremena da se razvije radijaciona bolest to su doze iznad 4000 rema, a uzima se da su doze iznad 800 rema smrtonosne.

U osjetljivim tkivima doze od 100-300 rema izazivaju akutne radijacione promjene i to se primijeti najviše na ćelijama koštane srži.

Prema kliničkom toku radijaciona bolest se dijeli na akutnu i hroničnu.

Černobil

Read More
Preeklampsija

Preeklampsija

Preeklampsija
Preeklampsija

Preeklampsija je veoma težak oblik gestoze koji može ugroziti i majku i plod. Bolest obično nastaje postepeno i može da se nadoveže na već postojeću nefropatiju. Zbog relativno lakih tegoba i simptoma koji je prate, preeklampsija kod trudnica koje se ne kontrolišu može u latentnoj fazi ostati dugo vremena neotkrivena pa se dijagnosticira tek kada u priličnoj mjeri odmakne. U svakom slučaju, ukoliko postoji preeklampsija, otkrivena ili još nedijagnosticirana, nju najprije karakterizira:

 • brz porast težine trudnice
 • znatno povišen krvni pritisak sistolni i dijastolni
 • diureza smanjena, a proteinurija vrlo izražena
 • otoci manje ili više naglašeni na nogama, licu i donjim djelovima tijela.

U razvijenom stadijumu bolesti javljaju se i izrazitiji simptomi i tego...

Read More

Apsces pluća

apsces-plucaje lokalizovano gnojno zapaljenje, praćeno nekrozom i kolikvacijom zahvaćenih dijelova pluća sa stvaranjem šupljina (TBC proces sa ovim osobinama nije apsces u užem smislu). Ako u zahvaćenom dijelu pluća dominira nekroza koja je uzrokovana pretežno anaerobnim bakterijama, govori se o gangreni pluća.

PREDUSLOVI ZA RAZVOJ APSCESA:

 • Teško opšte stanje pacijenta
 • Hronični alkoholizam
 • Prethodna bolest pluća (bronhitis, bronhiektazije, emfizem, karcinom)

apsces-pluca-1NEPOSREDNI UZROK APSCESA MOŽE BITI:

 • Aspiracija stranog tijela (besvjesno stanje, pijanstvo, u toku aspiracije gastričnog sadržaja, krvi…)
 • Bronhijalna opstrukcija (tumori, strano tijelo…)

MIKOBIOLOŠKI NALAZ SPUTUMA:

 • gnojni stafilokok
 • pneumokok
 • klebsiela
 • streptokok
 • E.coli

Putevi dospjevanja čestica u pluća:

 • inhalacija
 • hemat...
Read More