Antiparazitni lijekovi
Farmakologija

Antiparazitni lijekovi

Antiparazitni lijekovi Antiparazitni lijekovi se dijele u četiri grupe: insekticidni i pedikulocidni lijekovi, lijekovi protiv šuge, fungicidni lijekovi lijekovi protiv crijevnih parazita (antihelmintici) Lijekovi iz prve tri grupe koriste se lokalno, dok se lijekovi protiv […]

Radijacija
Interna

Radijaciona bolest

Radijacija Radijaciona bolest nastaje uslijed oštećenja organizma jonizujućim zračenjem. Pri tome treba imati u vidu da su oštećenja proporcionalna: Dozi zračenja Dužini ekspozicije Vrsti ozračenog tkiva Veličini ozračene površine Posljedice zračenja mogu biti nekada lokalnog […]

Preeklampsija
Ginekologija

Preeklampsija

Definicija Preeklampsija je veoma težak oblik gestoze koji može ugroziti i majku i plod. Bolest obično nastaje postepeno i može da se nadoveže na već postojeću nefropatiju. Preeklampsija Zbog relativno lakih tegoba i simptoma koji […]

Interna

Apsces pluća

je lokalizovano gnojno zapaljenje, praćeno nekrozom i kolikvacijom zahvaćenih dijelova pluća sa stvaranjem šupljina (TBC proces sa ovim osobinama nije apsces u užem smislu). Ako u zahvaćenom dijelu pluća dominira nekroza koja je uzrokovana pretežno […]