akušerstvo
Ginekologija

Koagulopatije u akušerstvu

akušerstvo Poremećaj u zgrušavanju krvi veoma je opasna ali rijetka komplikacija u akušerstvu. Najčešće je izazvana smanjenom količinom fibrinogena ili, rjeđe, pojačanom fibrinolizom u krvi trudnice, odnosno porodilje. U akušerstvu koagulopatija može da se javi, […]