Endokrini Pankreas - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

adenomi tagged posts

Endokrini Pankreas

Pankreas
Pankreas

Glavna uloga endokrinog pankreasa je u regulaciji šećera u krvi. Normalne vrijednosti šećera su 3,3 – 6,1 mmol/l.  Ako nivo šećera u krvi pređe 8.33-8,88 mmol (odnosno kad pređe transportni maksimum od 320 mg/l) dolazi do pojave šećera u mokraći – glikozurija. U regulaciji šećera u krvi učestvuje simultano više hormona:

  • Diabetogeni hormoni:  STH, STH-RF, glukortikoidi, kateholamini, glukagon
  • Antidiabetogeni hormoni: Insulin, Somatostatin

Insulin: je najvažniji hormon u regulaciji šećera, a pojavljuje se u dvije forme kao veliki 81AK – proinsulin i kao 51AK – little insulin.

  • Dejstvo: utiče na permeabilitet ćelija uvećavajući u njima sadržaj masti i monosaharida i tako snižava koncentraciju šećera u krvi i povećava utilizaciju glukoze...
Read More
adenom štitne žlijezde

Benigni tumori štitne žlijezde

adenom štitne žlijezde
Adenom štitne žlijezde

Benigni tumori štitne žlijezde su 3-4 puta češći od malignih. Skoro sve ubrajamo u grupu folikulskih adenoma. Papilarni adenomi se danas svrstavaju u papilarne karcinome. Teratomi su vrlo rijetki.

Folikulski adenomi se dijele u više podvrsta prema histološkoj građi (embrionalni, fetalni, koloidni, atipični), što nema veći praktični značaj, ali neki od njih kao npr., mikrocelularni i atipični adenom se teže razlikuju od folikulskih karcinoma. Posebnu formulu ima Hiirthleov adenom ili onkocitom, koji je teže razlikovati od malignog onkocitoma. Adenomi se karakterišu homogenom građom, obavijeni su fibroznom kapsulom, a okolno žlijezdano tkivo je komprimovano. Najčešće su 1-6 cm u prečniku, a ako su veći, vrlo su suspektni na karcinom.

Kl...

Read More
polipoza kolona i rektuma

Gardnerov sindrom

polipoza kolona i rektuma
polipoza kolona i rektuma

Karakteristika ovog sindroma je multipla adenomska polipoza kolona i rektuma, koja je udružena sa tumorima vezivnog tkiva izvan digestivnog trakta (osteomi lobanje i donje vilice), lojnim cistama, dezmoidnim tumorima mezenterijuma i trbušnog zida i anomalijama zuba i prstiju. Dezmoidni tumori (benigni tumori sačinjeni od fibroblasta) svojom veličinom i lokalizacijom mogu da ugroze i život bolesnika.
Javljaju se u vidu solidne tumorske mase koja može da infiltruje okolne organe (ureteri), ili u vidu fibroznog zadebljanja mezenterijuma. Vrlo često recidivišu.

Adenomi mogu postojati i u drugim djelovima digestivnog trakta, osim jednjaka, i na njihovoj osnovi se mogu javiti karcinomi...

Read More
Žučna kesa

Tumori žučne kese

Definicija

Rak žučne kese najčešće se javlja u žučnim kesicama koje sadrže kamence, pa je stoga češći kod osoba ženskog pola.

Etiologija

Tumori žučne kese ranije su smatrani za veoma rijetke. Danas su oni sve češći i u stalnom su porastu posebno maligni i zauzimaju peto mjesto po učestalosti tumora trbuha. Tumori mogu biti:

  • dobroćudni (benigni) i
  • zloćudni (maligni).

Dobroćudni tumori žučne kese su: adenomi, papilomi, inflamatorni polipi, holesterolski polipi, lipomi, fibromi i lejomiomi.

Zloćudni tumori su: adenocarcinomi.

Glavni uzrok nastanka karcinoma žučne kese je dugotrajno prisustvo kamenaca u žučnoj kesi.

Indikacije za operativni zahvat

Svi benigni tumori žučne kese se operišu...

Read More