vildagliptin
Farmakologija

Vildagliptin

Vildagliptin (na našem tržištu poznat kao Agnis 50 mg) je oralni antihiperglikemijski preparat (anti-dijabetesni lijek) koji pripada novoj klasi lijekova  a nazivaju se inhibitori dipeptidil peptidaze-4 (DPP-4). Vildaglipin (Agnis 50 mg) inhibira inaktiviranje GLP-1 (glukagonu […]