Oko
Fiziologija

Fiziologija oka

Ljudsko oko omogućava jasan vid i orjentaciju u prostoru u najrazličitijim situacijama. Oko dobro vidi i na daljinu i na blizinu, dobro se adaptira na razne intezitete svjetla i precizno razlikuje boje. Fiziologija oka Oko […]

Akomodacija
Fiziologija

Refleks akomodacije

Refleks akomodacije je bezuslovni autonomni refleks koji nastaje pri gledanju predmeta koji se nalaze na udaljenosti manjoj od 6 metara. Zrake od predmeta koji se nalaze na udaljenosti većoj od 6 metara dolaze paralelno i […]

Pasivno pušenje
Interna

Hronične nezarazne bolesti

Koncepcija borbe protiv masovnih nezaraznih bolesti zahtjeva više faza rada u pristupanju prevenciji, otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji. Kod stvaranja koncepcije treba voditi računa o zakonitostima nastanka ovih bolesti, koje se odvijaju kroz više vremenskih faza […]

Laser u oftalmologiji
Oftalmologija

Laser u oftalmologiji

Laser u oftalmologiji Historijat Koristeći prvo svjetlosnu energiju, a zatim svjetlost ksenonske almpe Mayer Schwickerath je 1949 godine prvi ostvario ideju o liječenju određenih oboljenja retine sa svjetlosnom energijom. 1960 godine je konstruisan prvi laser […]