Hemoterapija u ginekologiji - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

aktinomicin d tagged posts

Hemoterapija u ginekologiji

Hemoterapija u ginekologiji

Posljednjih godina u terapiji malignih oboljenja uopšte sve se više primjenjuju hemoterapijska sredstva. Razlog ovome svakako je nedovoljno zadovoljavajući uspjeh liječenja dosadašnjim metodama: operativnom i radijacijom. Zbog toga se hemoterapijskim sredstvima pokušava i liječenje malignih oboljenja ženskih polnih organa.

Hemoterapija u ginekologiji

Hemoterapija u ginekologiji

Iako rezultati nisu apsolutno zadovoljavajući, oni su ipak veoma ohrabrujući, jer citostatici često pružaju izvjesno olakšanje bolesnicama, kod kojih se druge metode ne mogu primjeniti ili su bezuspješne. Mnogim bolesnicama citostatici produžuju život, kod izvjesnih oboljenja oni dovode do privremenog poboljšanja, a kod nekih i do trajnog izlječenja.

Hemoterapija malignih oboljenja ne koristi se samo kao samostalna metoda, no...

Read More
PAPA test

Citološka dijagnoza displazije

Ova dijagnostička metoda zasniva se na pregledu i traženju promena na deskvamisanim ćelijama sluznice grlića, endocerviksa i endometrijuma i eventiilnog nalaza karakterističnog za pojavu maligniteta na njima.
Poznato je, naime, da se površine kože i svih sluznica u organizmu čoveka stalno oslobađaju deskvamacijom najpovršnijih ćelija, koje se zamenjuju novim. To se neprekidno dešava i sa sluznicom grlića materice, endocerviksa i endometrijuma.

Radi mikroskopskog pregleda i postavljanja dijagnoze, potrebno je napraviti razmaz ovih ćelija, koje jednako deskvamišu sa zdravih kao i sa maligno promenjenih površina, obojili ih po metodi papanikolau i pod mikroskopom ih pregledati, procenjujući prema njihovim karakteristikama da li postoji osnov da se u datom slučaju posumnja na post...

Read More