Hemoterapija u ginekologiji
Ginekologija

Hemoterapija u ginekologiji

Posljednjih godina u terapiji malignih oboljenja uopšte sve se više primjenjuju hemoterapijska sredstva. Razlog ovome svakako je nedovoljno zadovoljavajući uspjeh liječenja dosadašnjim metodama: operativnom i radijacijom. Zbog toga se hemoterapijskim sredstvima pokušava i liječenje malignih […]

PAPA test
Patologija

Citološka dijagnoza displazije

Ova dijagnostička metoda zasniva se na pregledu i traženju promena na deskvamisanim ćelijama sluznice grlića, endocerviksa i endometrijuma i eventiilnog nalaza karakterističnog za pojavu maligniteta na njima. Poznato je, naime, da se površine kože i […]