Akutni apendicitis - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Akutni bronhitis tagged posts

Akutni apendicitis

Akutni apendicitis

Akutni apendicitis
Akutni apendicitis

U prvih 10 do 15 godina najčešće oboljenje kod djece koje zahtijeva hirurški zahvat. Može se javiti i kod dojenčeta i kod malog djeteta, kada je atipične kliničke slike.

Etiologija bolesti je bakterijska infekcija crvuljka. Zbog kratkog omentuma kod dojenčadi i male djece prilikom perforacije razvije se difuzni peritonitis.

Kliničkom slikom dominira bol u donjem desnom dijelu trbuha ili difuzno. Počinje sa povremenim bolovima, a kasnije bol kontinuiran i pogoršava se sa pokretima desne noge ili pri hodu. Dijete često povraća, a što je mlađe to je proliv češći. Tjelesna temperatura će preko 38°C i uvijek je veća rektalno nego aksilarno (preko 1°C). U krvnoj slici leukocitoza u urinu leukociturija i umjerena eritrociturija...

Read More
Akutni bronhitis

Recidivni opstruktivni bronhitis

Bronhitis
Bronhitis

Uključen u termin HNRB (hronična nespecifična respiratorna bolest). Raniji naziv je bronhitis astmatiformis, bronchitis spastica. Recidivni opstruktivni bronchitis, javlja se više od četiri puta godišnje u trajanju od 10 dana. U fazi remisije ima normalan nalaz.

U nastanku ovog bronhitisa učestvuju egzogeni i endogeni faktori nezavisno ili udruženo.

Egzogeni faktori: nepovoljni stambeni uslovi, aerozagađenje, vlažna područja, pušenje djeluje fizički i hemijski na sluznicu.

Endogeni faktori: imunološki poremećaji. Otpornost disajnog sistema zavisi od serumskog odnosno sekretornog imunoglobulina A. Izolovani deficit ovog imunoglobulina je najčešći oblik disgamaglobulinemije koji dovodi do učestalih respiratornih infekcija...

Read More
Pulmo

Hipersenzitivni pneumonitis

Nastaje zbog alergijske reakcije pri udisanju prašine organskog porijekla. Organska prašina djeluje kao antigen izazivajući imunološku reakciju tipa III (precipitirajuća antitijela IgG) i tipa IV – difuzna granulomatozna reakcija u intersticiju pluća. U intersticiju je upalni infiltrat sa limfocitima i plazmocitima.

Bolesnici nisu atopijske konstitucije ali treba napomenuti da isti antigeni koji ovdje izazivaju hipersenzitivni pneumnonitis kod atopijske konstitucije mogu izazvati bronhalnu astmu.

Do hipersenzitivnog pneumonitisa dolazi kada postoje odgovarajuće kombinacije imunološke reaktibilnosti, potrebnih uslova ekspozicije i prirode organske prašine:

  • od pacijenata koji su pod dejstvom organske prašine razvili precipitine na antigen samo mali broj zaista pokazuje kliničke m...
Read More
Akutni bronhitis

Akutni bronhitis

Definicija

Akutni bronhitis predstavlja akutno zapaljenje traheje i glavnih bronha. Javlja se uglavnom u toku ili neposredno poslije akutnih virusnih infekcija gornjih dišnih puteva, najčešće za vrijeme zimskih mjeseci. Akutni bronhitis obično prolazi tijekom nekoliko dana, iako kašalj može biti prisutan tri ili više tjedana.

Etiologija

Akutni bronhitis mogu uzrokovati različite mineralne ili biljne prašine, isparenja jakih kiselina, amonijak, duhanski dim. Također, različit vrste virusa mogu dovesti do nastanka ove bolesti, dok su bakterije rijetki uzročnici. Virusne infekcije obično prethode sekundarnim bakterijskim infekcijama. Faktori kao što su: izloženost respiratomim iritansima, hladnoća, umor, loša prehrana, dovode do pada imuniteta i doprinose nastanku infekcije...

Read More