Akutni abdomen
Interna

Akutni abdomen

Definicija: Je izaraz za grupu bolesti koje zahtjevaju urgentnu hirušku terapiju jer vitalno ugrožavaju pacijenta. Pod akutnim abdomenom podrazumijevamo skup simptoma koji se prezentiraju u okviru naglo nastale bolesti nekoga tjelesnog organa, smještenoga u peritonealnoj […]