Bekerova mišićna distrofija - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

akutni medijastinitis tagged posts

Bekerova mišićna distrofija

Bekerova mišićna distrofija

Definicija

Bekerova mišićna distrofija spada u grupu distrofinopatija i predstavlja blaži oblik X-vezane recesivno nasljedne mišićne distrofije.

Etiologija

Nastaje usljed mutacije istog gena koji je odgovoran i za Dišenovu distrofiju. Učestalost javljanja Bekerove mišićne distrofije iznosi 3-6 oboljelih na 100.000 živorodjene muške djece (5-10 puta rjeđe od DMD).

Klinička slika

Kliničke karakteristike bolesnika sa BMD su slične onima kod DMD, samo u značajno blažem obliku. Bolest najčešće počinje izmedju 5. i 15. godine života, mada kod nekih osoba bolest može početi u trećoj ili četvrtoj deceniji života. Najviše su zahvaćeni proksimalni mišići, posebno nogu.

Sa napredovanjem bolesti, hipotrofija i slabost mišića postaju generalizovane, dok se izraženija sla...

Read More
Bilijarni sistem

Neonatalna holestaza

Bilijarni sistem
Bilijarni sistem

Definicija:

Neonatalna holestaza ili konjugirana hiperbilirubinemija je prolongirano povišena vrijednost serumskog konjugiranog bilirubina koja je česta pojava u prvom mjesecu života.

Etiologija:

Može nastati zbog infektivnih, genetičkih, metaboličkih, ili nedefiniranih abnormalnsoti koje dovode ili do mehaničke opstrukcije bilijarnog protoka ili do funkcionalnog oštećenja bilijarne ekskretorne funkcije.

Klinička slika:

Novorođenčad sa holestazom se mogu podijeliti u 2 grupe:

 • sa ekstrahepatičnom bolešću
 • intrahepatičnom bolešću

Diferencijacija između ekstrahepatične bilijarne atrezije, idiopatskog neonatalnog hepatitisa i intrahepatične holestaze je osobito teška a dijagnostička kriterija nesigurna...

Read More
Akutni medijastinitis

Akutni Medijastinitis

Akutni medijastinitis
Akutni medijastinitis

Definicija:

Akutni Medijastinitis predstavlja zapaljenje vezivnog tkiva u medijastinalnom prostoru izazvano infektivnim agensom iz okolnih organa.

Etiopatogeneza:

Medijastinum je prostor sprijeda omeđen sternumom, sa strana plućnim krilima i straga kralježnicom. Uzroci infekcije mogu biti perforacija jednjaka, dehiscijencija šava nakon operativnog zahvata, širenje infekcije iz područja vrata, penetrantne ozljede, širenje upala iz područja rebra, sternuma, kralježnice itd.

Klinička slika:

Od simptoma imamo:

 • muklu ili jaka bol u prsima
 • tresavica i povećanje temperature
 • tahikardija
 • dispneja
 • kašalj

Dijagnoza:

 • RTG pokazuje proširenje sjene medijastinuma i zrak u tome prostoru
 • Klinički pregled

Liječenje:

Liječenje se sastoji od hitne drenaže, debride...

Read More
Diaphragma

Bolesti dijafragme

Diaphragma

Diaphragma

Upale dijafragme

Najčešće se prenose sa pleure. Uzroci su tuberkuloza, pneumonija, infarkt pluća, a kod zaraze trihinozom može biti i infiltrirana parazitima.

Glavni simptom je bol

 • ako je proces centralno postavljen širi se u vrat i rame (phrenicus)
 • ako je postavljen periferno – širi se u donji dio grudnog koša i gornji dio abdomena (donji torakalni nervi).

Bol ograničava disajne pokrete koji se otkrivaju fizikalnim pregledom, a radiološki se nalazi i slabija pokretljivost i odgovarajući proces na plućima.

Subfrenični apsces

Nakupina gnoja ispod bilo kojeg dijela dijafragme. Najčešće nastaje zbog:

 • perforacije ulkusa,
 • apendicitisa,
 • holecistitisa,
 • neoplazmi želuca i kolona, te
 • hematogeno širenjem iz udaljenih dijelova organizma

Proces se lak...

Read More