Creutzfeldt-Jakobova bolest
Neurologija

Creutzfeldt-Jakobova bolest

Definicija Creutzfeldt-Jakobova bolest je rijetka, degenarativna bolest mozga. Ukoliko se javi kod goveda zove se bovina spongiformna encefalopatija ili bolest kravljeg ludila, a ukoliko kod čovjeka onda se zove Creutzfeldt-Jakobova bolest. Etiopatogeneza Većina slučajeva je […]

Neurologija

Multipla skleroza

Definicija i etiologija Multipla skleroza (MS) je bolest centralnog nervnog sitema, čija funkcija ovisi o stalnom i dovoljnom toku nervnih impulsa, što osigurava normalno funkcioniranje cijelog organizma. Unutar mozga i kičmene  moždine, patološki proces demijelinizacije  […]

L-dopa
Farmakologija

Antiparkinsonici

L-dopa Parkinsonova bolest: tremor udova, rigidnost mišića, bradikinezija (otežani i usporeni pokreti), nenormalno stajanje i hod. Dokazano je da postoji smanjenje koncentracije dopamina u strijatumu. Naime dopaminergični neuroni u nucleus niger šalju svoje aksone u […]

Zanimljivo

WHO: antiviralni lijekovi

Šta su to antivirusni preparati? Antivirusni preparati su lijekovi koji reaguju direktno na viruse kako bi spriječili njihovo razmnožavanje. Da li su antivirusni preparati korišteni za tretman pandemijskog virusa H1N1 (2009)? Da, Korištena su dva […]