Alkoholna bolest jetre - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

amenoreja tagged posts

Alkoholna bolest jetre

Alkoholna bolest jetre

Alkoholna bolest jetre
Alkoholna bolest jetre

U većem broju slučajeva ciroze jetre alkohol je najvačniji uzročnik. Količina konzumiranog alkohola, kao i dužina konzumiranja alkohola je direktno proporcionalna broju oboljelih oda alkoholne ciroze. Alkohol se ne može deponirati u organizmu, nego se obavezno oksidira, pretežno u jetri. Zdrava osoba, zdeava jetra može u toku 24 sata metabolizirati najviše 160-180 grama alkohola (10 grama alkohola=30 ml žestokog pića, 100 ml vina, 250 ml piva).

Imamo tri faze u nastanku alkoholne bolesti jetre:

 • Masna jetra ili steatoza je karakterizirana nakupljanjem masti u jetrenom tkivu. Jetra je povečana, napeta, glatka i žute boje.
 • Alkoholni hepatitis karakteriziran je masnim promjenama uz difuzni upalni proces jetre.
 • Ciroza jetre karakterizirana je povečanim...
Read More
Akromegalija

Poremećaji funkcije hipofize

Akromegalija
Akromegalija

Poremećaji u hipofizi mogu nastati u smislu povećanog ili smanjenog lučenja hormona, dalje mogu biti urođeni ili stečeni ili mogu da zahvate sve hormone, a moguć je i nedostatak samo jednog hormona. Pored toga prestanak lučenja hipofize može da nastupi naglo (hipofizektomija) ili postepeno.

Hipofunkcija hipofize

 Panhipopituitarizam

Je pojava urođene nerazvijonosti hipofize i ovdje nedostaje sekrecija svih hormona što se manifestuje različitim poremećajima

Hipopituitarizam kod hipofizektomije

Potpuni nedostatak hipofize kod odraslih zovemo simundsova kaheksija. Kada se radi nekog oboljenja ukloni hipofizna žlijezda tada prestanak lučenja hormona nastupa naglo. To uvijek završava smrtno ukoliko se ne daju hormoni u vidu lijekova.

Javlja se sljedeće stanje:

Read More
Aneuploidije

Aneuploidije – poremećaj broja hromozoma

Aneuploidije
Aneuploidije

To su pojave nenormalnog broja hromosoma. Najčešće su posljedica razdvajanja zigotnog para hromozoma u toku mejoze pri čemu jedan gamet dobija hromozom više, a drugi hromozom manje pa se i same promjene manifestuju kao trisomije i monosomije. Međutim ima i drugih vrsta promjena broja hromosoma.

Relativno je česta pojava i pretpostavlja se da na nju utiču životno doba trudnice, infekcije i djelovanje raznih vrsta zračenja (pogotovo rentgensko zračenje). Češća je pojava na polnim hromosomima.

Aneuploidije na somatskim hromosomima

Monosomije na somatskim hromosomima su inkopatibilne sa životom pa tako se samo ispoljavaju trisomije i opisane su tri najčešće:

Trisomija 21 – Downow sindrom – mongolizam

Bolest se dovodi u vezu sa životnim dobom majke (preko...

Read More

Morbus wilson (Degeneratio hepatolenticularis)

Degeneratio hepatolenticularis

Degeneratio hepatolenticularis

To je urođeni poremećaj metabolizma bakra (Cu) , koji se nasleđuje autozomno recesivno  (teža je slika kod homozigota) preko 13.hromozoma koji kodira bjelančevinu za prenos Cu (ceruloplazmin)

Apsorpcija Cu je normalna, ali je izlučivanje smanjeno, pa se Cu nagomilava u jetri, mozgu, bubrezima, rožnjači i drugim organima

PATOGENEZA:

 • smanjeno izlučivanje Cu
 • smanjeno stvaranje ceruloplazmina i snižena ugradnja Cu u njega
 • Cu se gomila u hepatocitima
 • počinje da se luči i bubregom (nagomilava se u tubulima)
 • gomila se i u mozgu (bazalnim ganglijama)
 • nagomilava se u rožnjači Kayser-Fleicherov prsten
 • u skeletnim mišićima, srcu, kostima i zglobovima

KLINIČKA SLIKA: hepatološka ili neurološka simptomatologija

 • kod djece do 5...

Read More