Amyloidosis
Patologija

Amyloidosis

Amyloidosis Definicija: Amiloidoza je oboljenje kod kojeg se talože proteini u intercelularni prostor i to jedna supstanca koju nazivamo amiloid. Ima osobinu da se taloži između mezenhimalnih ćelija, u zidu krvnih i limfnih žila i […]