Oko
Fiziologija

Fiziologija oka

Ljudsko oko omogućava jasan vid i orjentaciju u prostoru u najrazličitijim situacijama. Oko dobro vidi i na daljinu i na blizinu, dobro se adaptira na razne intezitete svjetla i precizno razlikuje boje. Fiziologija oka Oko […]

Henoch-Schonleinova purpura
Interna

Henoch-Schonleinova purpura

Henoch-Schonleinova purpura Etiopatogeneza: Ovaj vaskulitis je karakterističan po netrombocitopeničnoj purpuri, artritisima, abdominalnim bolovima i nefritisu. Najuočljivije su kožne lezije, a lezije visceralnih organa se teže uočavaju, ali su daleko ozbiljnije manifestacije. Uzrok vaskulitisu je nepoznat […]

urtikarija
Interna

Urtikarija i angioedem

Urtikarija i angioedem su anafilaktičke reakcije. URTIKARIJA je dobro ograničena, prolazna oteklina u dermu, koja svrbi, crvene boje. Promjene su pojedinačne ili generalizovane. ANGIOEDEM je dublja oteklina kože, potkože i sluznica. Zahvaćeni su najčešće kapci, […]