Analna fistula
Hirurgija

Analna fistula

Definicija: Analna fistula je uski kanal obložen granulacijskim tkivom, koji se otvara na koži perianalne regije, a u dubinu ide u anorektalni kanal. Etiopatogeneza: Ova fistula je najčešće posljedica anorektalnih apscesa, rjeđe se javlja u […]

Arterio-venska fistula
Hirurgija

Arterio-venske fistule

Definicija: Arterio venske fistule predstavljaju spoj između arterije i vene. Etiopatogeneza: Dijelimo ih na stečene (posljedica ozljede) i prirođene (kongenitalne) fistule. Zbog razlike u tlaku, krv iz arterije ulazi u venu. Kao odgovor na smanjenje […]

Embolizacija
Hirurgija

Embolizacija

Definicija: Embolizacija je terapijska metoda intervencijske radiologije kod koje se kroz perkutano uveden kateter unosi embolizacijski materijal u arteriju radi izazivanja devaskularizacije željenog područja ili organa. Postupak: Materijali za embolizaciju mogu biti različiti: autologni ugrušci […]