Analna fistula
Hirurgija

Analna fistula

Definicija: Analna fistula je uski kanal obložen granulacijskim tkivom, koji se otvara na koži perianalne regije, a u dubinu ide u anorektalni kanal. Etiopatogeneza: Ova fistula je najčešće posljedica anorektalnih apscesa, rjeđe se javlja u […]

Tumor medijastinuma
Hirurgija

Tumori medijastinuma

Medijastinum je ispunjen masnim i vezivnim tkivom pa mnogi tumori pokazuju predilekciju za ovaj prostor. Medijastinum se dijeli na: Prednji medijastinum, čine ga: prednje-gornji medijastinum (ispred traheje) i prednje-donji medijastinum (ispred srca) Srednji medijastinum: zona […]