Pericardium
Anatomija

Pericardium

Pericardium Perikard je vreća koja obavija srce i početne dijelove velikih krvnih žila. Kod perikarda razlikujemo dva lista: fibrozni-perikardium fibrozum i serozni-perikardium serozum. Fibrozni perikard je vreća izgrađena od gustog vezivnog tkiva. Ima oblik konusa […]