Dislokacija kuka
Interna

Prirođeno iščašenje kuka

Dislokacija kuka Definicija: Luksacija kuka je razvojna anomalija, nije uvijek klinički jasno uočljiva. Incidenca javljanja 1,5: 1000. Etiologija: multifaktorska mišićne bolesti genetika okoliš (estrogen majke u trudnoći) stav zatkom Klinička slika: Razlikujemo poremećaje od stepena […]

Truncus pulmonalis
Anatomija

Truncus pulmonalis

Truncus pulmonalis Trunskus pulmonalis pripada malom ili plućnom krvotoku. Vodi krv iz desnog ventrikula u oba pluća. Polazi od konus arteriozusa desnog ventrikula, ide prema gore lijevo i natrag, te se dijeli na dvije grane: […]

Pericardium
Anatomija

Pericardium

Pericardium Perikard je vreća koja obavija srce i početne dijelove velikih krvnih žila. Kod perikarda razlikujemo dva lista: fibrozni-perikardium fibrozum i serozni-perikardium serozum. Fibrozni perikard je vreća izgrađena od gustog vezivnog tkiva. Ima oblik konusa […]

Karlica žene
Anatomija

Anatomija karlice žene

Karlica (pelvis) Karlica ili pelvis je koštani prsten na spoju kičmenog stuba i donjih udova. Ona se sastoji iz četiri kosti: dvije karlične, krsne i trtične. Kosti koje grade karlicu međusobno su spojene zglobovima i […]