Limfedem
Interna

Limfedem

Limfedem Definicija: Limfedem je progresivno oticanje medjućelijskog tkiva, odredjenog dijela tijela, najčešće  jednog ili više ekstremiteta, trupa, glave, genitalija, gdje se u medjućelijskom prostoru nagomilava limfa, jer ne može da se odlije limfnom niti venskom […]

Peritonitis
Hirurgija

Peritiflitički infiltrat

Peritonitis Definicija: Peritiflitički infiltrat je lokalizirani peritonitis u području oko gangrenoznog ili perforiranog apendiksa. Etiopatogeneza: Omentum i vijuge tankog crijeva ograničavaju tako nastali peritonitis. Često je rezultat rupture (prsnuća) šupljeg organa, abdominalne traume ili upale […]

Ahalazija jednjaka
Interna

Ahalazija jednjaka

Ahalazija jednjaka Definicija: Ahalazija jednjaka kod djece je oboljenje koje nastaje zbog poremećaja neuromuskularne koordinacije, nejasne etiologije. U aktu gutanja donji sfinkter jednjaka se ne relaksira nego ostane spastički kontrahiran. Zbog toga se ahalazija ponekad […]