Fiziologija uha
Fiziologija

Fiziologija uha

U uhu postoje dva osjetna organa: za sluh i ravnotežu. Fiziologija uha uključuje: uška vanjski slušni kanal bubna opna srednje uho sa slušnim koščicama pužnica slušni živac Funkcija dijelova uha Uška kod čovjeka ima ulogu […]

Karcinom dojke
Interna

Karcinom dojke

Karcinom dojke Epidemiologija: Karcinom dojke je najčešći maligni tumor kod žena u razvijenim zemljama ali i kod nas i najčešći je uzrok smrti žena u dobi 45-55 godina. Svake godine se u svijetu registrira oko […]

Lymphogranuloma venereum inguinalis
Dermatologija

Nicolas-Favreova bolest

Definicija: Lymphogranuloma venereum inguinalis ili Nicolas-Favreova bolest je spolna bolest koju uzrokuje Chlamydia trachomatis serotipovi L1-3, obilježena pojavom primarne lezije, regionalnog limfangitisa i nastankom kasnih komplikacija. Patogeneza: Uzrokuje je Chlamydia trachomatis, prenosi se gotovo iskljućivo […]