Scleroderma
Dermatologija

Scleroderma systemica

Scleroderma Definicija: Scleroderma systemica je hronična progresivna bolest karakterizirana otvrdućem (induracijom) kože i promjenama unutrašnjih organa koje najčešće završavaju smrću. Patogeneza: Uzrok nastanka bolesti je nepoznat. Smatra se da je u pitanju  imunološki poremećaji. Klinička […]

No Picture
Zanimljivo

FIZIOLOGIJA TRUDNOĆE

Oplođenje (koncepcija) Pod oplođenjem podrazumevamo spajanje spermatozoida sa zrelom jajnom ili jajnim ćelijama žene. Preciznije rečeno, oplođenje ili koncepcija podrazumeva dva sukcesivna procesa koji se u to vrijeme odigravaju u polnim organima žene:  impregnaciju […]

Karlica žene
Anatomija

Anatomija karlice žene

Karlica (pelvis) Karlica ili pelvis je koštani prsten na spoju kičmenog stuba i donjih udova. Ona se sastoji iz četiri kosti: dvije karlične, krsne i trtične. Kosti koje grade karlicu međusobno su spojene zglobovima i […]