Bolesti korneje - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

anatomija uterusa tagged posts

Kornea

Bolesti korneje

Kornea
Kornea

BOLESTI KORNEJE

Kornea predstavlja prednji dio vanjske očne ovojnice koji je umetnut u skleru poput stakla na satu. Od ostalog dijela vezivne, vanjske ovojnice oka razlikuje se po svojoj providnosti i većem radijusu zakrivljenosti. Funkcija joj je zaštitna i optička. Sa svojom prelomnom jačinom od 42-45 dioptrija kornea je najjači dio prelomnog aparata oka.

Razlikujemo opće upalne i ožiljne patološke promjene i patološku vaskularizaciju korneje kao izraz brojnih etiološki različitih patoloških procesa.

Upalne promjene

zajedničke karakteristike su im otok kapaka, podražajni znacibol, cilijarna ili miješana hiperemija, specifičan izgled samog procesa na kornei i pad vidne oštrine. Pad vidne oštrine zavisi od lokalizacije procesa u odnosu na centar korneje...

Read More
Retroverzija uterusa

Inkarceracija gravidnog uterusa u maloj karlici

Retroverzija uterusa
Retroverzija uterusa

Dešava se pri kraju trećeg mjeseca trudnoće u maloj karlici kada uterus treba da pređe u veliku karlicu. Najčešći razlozi inkarceracije gravidnog uterusa su

  • jače napred izbočen promontorijum,
  • oštro izražene lučne linije i
  • srasline zadnjeg zida tijela i dna uterusa sa peritoneumom male karlice, odnosno Duglasovog prostora.

Ovo stanje praćeno je teškim simptomima i znatnim opasnostima po majku, a još više po plod.
Trudnica obično osjeća bolove u donjem dijelu trubuha, koji su posljedica pritiska uvećanog gravidnog uterusa na organe i zidove male karlice. Bolovi se sa napredovanjem trudnoće pojačavaju.
Trudnica, zbog pritiska gravidnog uterusa na rektum, pati od opstipacije i stolica je otežana.
Grlić uterusa, koji je okrenut simfizi, pri...

Read More
Karlica žene

Anatomija karlice žene

Karlica (pelvis)

Karlica ili pelvis je koštani prsten na spoju kičmenog stuba i donjih udova. Ona se sastoji iz četiri kosti: dvije karlične, krsne i trtične. Kosti koje grade karlicu međusobno su spojene zglobovima i vezama.
Pored toga sto se na karlicu naniže nastavljaju donji ekstremiteti, ona sa donje strane i pozadi ograničava jedan dio trbušne duplje i u njoj su smješteni organi trbušne duplje i male karlice. Preko karlice se teret kičmenog stuba, odnosno trupa, prenosi na donje udove. Dejstvo pritiska kičmenog stuba i potiska preko donjih udova u fazi razvoja u velikoj mjeri utiče na formiranje i oblik karličnog prstena, što u akušerstvu ima poseban značaj.

OS COXAE – KARLIČNA KOST

Karlična kost (os coxae) je velika, plosnata kost, oblika vitla (elise) sa središte...

Read More