Fiziologija mokrenja - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

anatomija zene tagged posts

Fiziologija mokrenja

Fiziologija mokrenja

Fiziologija mokrenja
Fiziologija mokrenja

Mokraćni mjehur je šuplji organ čiji zid gradi glatki mišić i predstavlja rezervoar urina. U mokraćni mjehur urin dolazi putem uretera čije ušće je normalno zatvoreno zbog kontrakcije samog mišića čije niti djeluju poput valvule.

Na izlazu iz mokraćnog mjeuhra se nalaze 2 sfinktera:

 • unutrašnji- to je glatki mišić
 • vanjski- poprečno prugasti koji je pod uticajem naše volje.

Svojom kontrakcijom ova dva sfinktera sprećavaju da urin sam istječe iz mokraćnog mjehura. Inervacija mokraćnog mjehura dolazi putem parasimpatičkih nervnih vlakana koja potiču iz sakralnog dijela kičmene moždine.

Ona sadrži dvije vrste vlakana:

 • senzorička, koja registriraju rastezanje zida mjehura,
 • motorička, koja donose impulse za kontrakciju m...

Read More
Bethesda sistem

Bethesda klasifikacija

Bethesda sistem

Bethesda sistem

Usporedba Papnikolau i Bethesda klasifikacije nalaza

Papanikolau sistem Bethesda sistem
0 Neadekvatan uzorak 0 Nezadovoljavajući nalaz
I Normalan nalaz I Normalan nalaz
II Prisutna inflamacija, benigne reaktivne i reparativne promjene II Prisutna inflamacija, reparativne i reaktivne promjene ili druga benigna stanja
III a

 1. Atipične ćelije neodređenog značaja
  1. Skvamozne
  2. glandularne
III a

 1. ASC-US (u prilog reaktivnim promjenama)
 2. ASC-H (u prilog displaziji)
 3. AGUS
III b

 1. Diskarioza lakog stepena
 2. Diskarioza srednjeg stepena

III b

 1. L-SIL  (CIN 1)
 2. H-SIL  (CIN 2)    ACG
IV Diskarioza teškog stepena

IV

 1. H-SIL (CIN 3)
 2. AIS
V Maligne ćelije V  Invazivni karcinom
Read More
Extremitas proximalis

Anatomija gornjih ekstremiteta

Extremitas proximalis
Extremitas proximalis

Lopatica (scapula)

–       plosnata je trokutasta ploča čiji su rubovi margo medialis, margo lateralis i margo superior, a odijeljeni su uglovima angulus superior, angulus inferior i angulus lateralis

–       prednja ploština – facies costalis je blago udubljena i na njoj su dobro izražene lineae musculares

–       facies dorsalis scapulae dijeli spina scpulae na manju fossa supraspinata i veću fossa infraspinata

–       spina scapulae završava plosnatim završetkom – acromion

–       angulus lateralis ima zglobnu ploštinu, caviras glenoidalis

–       na cavitas glenoidalis se nastavlja vrat lopatice, collum scapulae, a iznad se nalazi kljunasti izdanak, processus coracoideus

Sveze lopatice

–       Lig...

Read More
os costale

Anatomska građa rebra

os costale
os costale

 • svako rebro (costa), ima koštani dio (os costale) i sprijeda rebrenu hrskavicu (cartilago costalis)
 • postoji 12. pari rebara; gornjih 7 redovito spojeno s prsnom kosti pa su nazvana i costae verae
 • donjih 5 rebara costae spuriae, vežu se posredno ili se uopće ne vežu na prsnu kost
 • 11. i 12. rebro su nasuprot ostalima slobodna rebra i nazvana su costae fluitantes
 • os costale ima caput, collum i corpus costae
 • granicu između vrata i tijela rebra čini tuberculum costae
 • glava i tuberculum costae imaju zglobnu ploštinu
 • zavoji: razlikujemo zavoj po rubu, po ploštini i po uzvojitosti
 • hijalina hrskavica rebra počinje okoštavati u starosti i to više u muškaraca nego u žena i time se smanjuje pokretljivost prsnog koša

Posebnosti pojedinih rebara

 • prvo rebro – malo i plj...

Read More