Tuba uterina - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

anatomija zenski organi miom tagged posts

Tuba uterina

Tuba uterina

Tuba uterina
Tuba uterina

Tuba uterina ili jajovod je kanal u čijoj vanjskoj trećini, ukoliko za to postoje uslovi, dolazi do oplodnje, odnosno spajanja muške i ženske spolne stanice. Na jajovodu opisujemo, idući od lateralno prema medijalno, nekoliko dijelova:

1. infundibulum tube uterine predstavlja lateralni kraj jajovoda. Na njemu nalazimo otvor, ostium abdominalis tube uterine, preko kojeg jajovod komunicira sa peritonealnom šupljinom. Kroz ovaj otvor ulazi jajna stanica. Međutim, nekada do oplodnje dolazi i u trbušnoj šupljini, kada nastaje tzv. abdominalna trudnoća, koja je vrlo opasna. Sa infundibuluma odlazi 12-15 resica koje su označene kao fimbrije tube uterine. Jedna od ovih fimbrija je najduža i dopire do ovarijuma, a označena je kao fimbrija ovarika...

Read More