Stanice za sintezu steroidnih hormona - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

anatomija ženskog spolnog organa tagged posts

sinteza

Stanice za sintezu steroidnih hormona

Sinteza
Sinteza

Stanice koje proizvode steroide nalaze se u raličitim organima u tijelu (testis, jajnik, nadbubrežna žlijezda).
Endokrine stanice specijalizirane za sintezu i izlučivanje steroida s hormonskim djelovanjem imaju slijedeće karakteristike:

 • Višekutne su ili okrugle
 • jezgra postavljena u sredini
 • Acidofilne
 • Citoplazma je obično ispunjena masnim kapljicama, te sadrži vrlo bogatu glatku endoplazmatsku mrežicu koja sadrži enzime potrebne za sintezu kolesterola od acetata i drugih spojeva te za pretvaranje pregnenolona proizvedenog u mitohondrijima u androgene, estrogene i progesterone
 • mitohondriji u njima sardže tubularne, a ne lamelarne pregrade (koje su uobičajene u mitohondrijjima epitelnih stanica)
 • glavno mjesto proizvodnje enrgije za staničnu funkciju
 • sadrže enzime za...
Read More
Ovarij

Poremećaji ženskih spolnih hormona

Ovarij
Ovarij

Ženske gonade su ovariji. Od hormona koje luče najvažniji su Estradiol (najvažniji estrogen) i Progesteron.

Estradiol (Estrogen)

Stvara se u granuloza ćelijama folikula za vrijeme folikularne faze u menstruacionom ciklusu. Kod trudnice se oko 100x estrogena luči više u placenti međutim ukupno djelovanje estrogena pojačavaju samo za 30x jer su to estrogeni slabijeg djelovanja estriol i estron.

Regulacija: gonadotropini FSH i LH mu pojačavaju sekreciju.

Pubertet

 • Povećava ženske polne organe (tube, uterus, vaginu)
 • Prevodi kubični epitel vagine u oroženi mnogoslojni pločasti koji je mnogo otporniji prema infekcijama
 • Karakteristično modificira sluznicu uterusa koja odeblja razviju se žlijezde, razvija se i sluznica tube.
 • Moblizira i deponuje masti na karakterističn...
Read More
Pons

Pons

Most (pons) je masivni dio moždanog stabla koji povezuje produženu moždinu sa srednjim mozgom. Svojom ventralnom stranom naliježe na clivus potiljačne kosti.

Granica mosta na ventralnoj strani prema produženoj moždini je poprečni žlijeb, sulcus bulbopontinus, a prema srednjem mozgu, poprečno postavljena prepontinska jama (fossa prepontina). Dorzalno, pons se pruža od striae medullares ventricili quarti (prema produženoj moždini) do stražnjeg ruba krovne pločice srednjeg mozga (lamina tecti s. quadrigemina).

Na ventralnoj strani ponsa sredinom se pruža plitak i širok žlijeb, sulcus basilaris, ispred koga prolazi istoimena arterija (a. basilaris). Bočno od ovog žlijeba nalaze se dva masivna uzvišenja (eminentia pyramidalis), uzrokovana prolaskom razasutih, longitudinalni...

Read More
Tuba uterina

Tuba uterina

Tuba uterina
Tuba uterina

Tuba uterina ili jajovod je kanal u čijoj vanjskoj trećini, ukoliko za to postoje uslovi, dolazi do oplodnje, odnosno spajanja muške i ženske spolne stanice. Na jajovodu opisujemo, idući od lateralno prema medijalno, nekoliko dijelova:

1. infundibulum tube uterine predstavlja lateralni kraj jajovoda. Na njemu nalazimo otvor, ostium abdominalis tube uterine, preko kojeg jajovod komunicira sa peritonealnom šupljinom. Kroz ovaj otvor ulazi jajna stanica. Međutim, nekada do oplodnje dolazi i u trbušnoj šupljini, kada nastaje tzv. abdominalna trudnoća, koja je vrlo opasna. Sa infundibuluma odlazi 12-15 resica koje su označene kao fimbrije tube uterine. Jedna od ovih fimbrija je najduža i dopire do ovarijuma, a označena je kao fimbrija ovarika...

Read More
zenski organi

Poremećaj statike uterusa i vagine

zenski organi
zenski organi

Umjeren spad prednjeg i zadnjeg zida vagine nema gotovo nikakav uticaj na trudnoću i porođaj. Ipak se mora imati na umu da žene sa proširenim ušćem vagine i izraženijim spadom prednjeg, a naročito zadnjeg zida ponekad teže ostaju bremenite. Smanjenu mogućnost za trudnoću objašnjava činjenica da  sperma po koitusu lahko iscuri u spoljašnju sredinu.
Trudnoća se kod žena sa spalim prednjim ili zadnjim zidom vagine razvija bez posebnih teškoća. Porođaj takode napreduje bez komplikacija vezanih za ovo stanje.
U doba istiskivanja ploda može ispred ili pored prednjačećeg dijela da se delimično spuste i izađu izvan introitusa ispali najniži dijelovi prednjeg i zadnjeg zida vagine...

Read More