Anatomija i fiziologija nervnog sistema - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Anatomija tagged posts

Nervni sistem

Anatomija i fiziologija nervnog sistema

Nervni ili živčani sistem (systema nervosum) je organski sistem našeg tijela koji ima zadaću da uspostavi vezu našeg tijela sa vanjskim svijetom tj. sredinom u kojoj živimo.

On nas neprekidno obavještava o svim promjenama vanjske sredine, koje su važne za život i rad organizma, kako bismo na vrijeme reagovali na adekvatan način i tako se prilagodili novonastaloj situaciji. Ta reakcija nije uvijek svjesna–voljna, ona je nekada refleksna. To zavisi od toga da li za reakciju imamo dosta vremena, da bismo mogli da donesemo svjesnu odluku ili je pak situacija takva da reakcija mora biti momentalna, munjevita, što rezultira refleksom.

Anatomija i fiziologija nervnog sistema

Nervni sistem nas stalno obavještava i o stanju unutar našeg organizma, o svim našim organskim sistemima, iako...

Read More
Anatomija ždrijela

Anatomija i fiziologija ždrijela

Anatomija ždrijela
Anatomija ždrijela

Ždrijelo (pharyngs) pripada dijelom disajnim, a dijelom probavnim organima. To je vertikalno postavljena mišićna cijev koja se proteže od baze lobanje do ulaza u jednjak. Cijev je prekrivena sluznicom u kojoj se nalazi bogatstvo limfnih sudova , naročito koncentrisanih na krovu ždrijela formirajući treći krajnik (adenoid), zatim na prelasku usne šupljine u ždrijelo kao nepčani krajnici (tonsillae palatinae) i u stražnjem zidu srednjeg dijela ždrijela.

Kliničko-anatomski ždrijelo dijelimo u tri etaže:

  • gornja (rhinopharyngs ili nasopharyngs),
  • srednja (mesopharyngs ili oropharyngs) i
  • donja (hypopharyngs ili laryngopharyngs).

Nasopharyngs se proteže od baze lobanje do ruba mekog nepca, a nalazi se iza nosne šupljine sa kojom komunicira preko stražnjih...

Read More
Anatomija nosa

Anatomija nosa i paranazalnih sinusa

Anatomija nosa

Anatomija nosa

Nos (nasus)dijeli se na: vanjski (nasus externus) i unutrašnji nos (nasus internus).

Vanjski nos naziva se još i piramida nosa i zauzima centralno mjesto na licu. Nosna piramida posjeduje skelet i pokrov. Skelet grade nosne kosti u gornjem dijelu i nosna hrskavica u donjem. Pokrov čini koža sa potkožnim tkivom i rudimentarnim mišićima. Korjen nosa je mjesto gdje nos prečazi u liniju čela. Baza nosa je okrenuta prema gornoj usni. Na bazi se nalaze dva otvora (nares). Vrh nosa je njegov prednji donji i najistureniji dio.

S obzirom na vanjski izgled , razlikju se nekoliko karakterističnih tipova nosa. Grčki nos- korjen nosa direktno prelazi u liniju čela. Rimski nos- korjen nosa ne prelazi direktno u liniju čela, nego se tu nalazi udubljenje...

Read More
Limfedem

Limfedem

Limfedem
Limfedem

Definicija:

Limfedem je progresivno oticanje medjućelijskog tkiva, odredjenog dijela tijela, najčešće  jednog ili više ekstremiteta, trupa, glave, genitalija, gdje se u medjućelijskom prostoru nagomilava limfa, jer ne može da se odlije limfnom niti venskom cirkulacijom. Limfedem je teško, hronično, progresivno, dugotrajno i neizlječivo oboljenje.

Etiopatogeneza:

Ljudsko tijelo je vodeni rastvor elektrolita rastvoren u tri odeljka – intravaskularni, intersticijski, intracelularni. Višak tečnosti koji ima tendenciju da se akumulira u intersticijumu venski sistem cirkulacije drenira oko 90%,  a limfnom cirkulacijom se  tečnost intersticijuma drenira oko 10% u normalnim uslovima zdravog organizma, jedino limfom se dreniraju  velike molekule intersticijuma...

Read More