Vena hepatica
Interna

Color Doppler ultrazvuk

Vena hepatica Color Doppler ultrazvuk je vrhunska dijagnostička metoda koja omogućava pregled struktura tj., svih solidnih organa (jetra, slezena, bubrezi, štitnjača, jajnici, limfni čvorovi, itd.). Color funkcija omogućava pregled krvnih žila, arterija i vena kao […]

Cistoskopija
Interna

Radiološko ispitivanje bubrega

Nativni snimak abdomena služi za dobijanje podataka o intrarenalnim kalcifikacijama, a nekada se dovoljno jasno vide i konture bubrega. Intravenozna urografija je glavna kontrastna radiološka pretraga urinarnog trakta. Tim pretragama se određuje položaj, veličina, oblik […]

Stenoza plućne arterije
Interna

Stenoza plućne arterije

Stenoza plućne arterije Etiopatogeneza: Prisutna u 20-25% urođenih anomalija srca. Razlikuje se tri vrste prema lokalizaciji anomalija. Razlikujemo: Valvularna stenoza Infudubularna (na mjestu polaska plućne arterije iz desnog ventrikula). Vaskularna stenoza ili multipla (duž cijelog […]