Zloupotreba antibiotika
Zanimljivo

Zloupotreba antibiotika

Zloupotreba antibiotika jedan je od vodećih problema suvremene medicine.  Građani Bosne i Hercegovine tako popiju više od 31 milijuna KM antibiotika godišnje. Iako se količina antibiotika koju su popili građani BiH u prošloj godini smanjila, […]

Variola
Interna

Karantenske bolesti

Karantena je jedna od epidemioloških mjera kojim se sprječava širenje zaraznih bolesti putem izolacije oboljelih ili inficiranih od ostalih zdravih osoba. Karantena je ujedno i lokacija na koji se izdvajaju osobe za koje se sumnja […]