Yersinia - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Apendicitis tagged posts

Yersinia enterocolitica

Yersinia

Yersinia enterocolitica
Yersinia enterocolitica

Yersinia pripada porodici enterobacteriae, znacaj imaju yersinija psudotuberculosis i yersinia enterocolitica. Uzrocnik kuge je yersinia pestis. Sve ove bakterije su patogene za covjeka.

Yersinia enterocolitica

Vazan je uzrocnik dijareje kod ljudi.

Morfologija:

Gram (-), kratak bacil koji nema kapsulu nepokretan na 37˚C , pokretan na 22-24˚C i ne stvara spore. Zahtijeva mikroaerofilne uslove i fakultativno je anaeroban.

Kuturelne osobine:

Kultivacija se vrsi na 25˚C, jer ove baktrije bolje rastu na nizoj temperauri i traju duze, nego kod patogenih crijevnih bakterija najmanje 48h. Na SS agaru formira sitne pravilne prozracne laktoza (-) kolonije.

Biohemijske osobine:

Yersinije su katatalaza (+) i oksidaza (-)...

Read More
Gangraena Humida

Gangraena Humida Sphacelus

Gangraena Humida
Gangraena Humida

Vlažna gangrena nastaje djelovanjem bakterijskih proteolitičkih enzima, tkivo postaje bezstrukturna masa mekane konzistencije i pod mlazom vode se krpičasto raspada. Boja mu ide od sive do prljavo smeđe, a usljed djelovanja bakterija dolazi do nastanka gasa i cijelo tkivo zaudara na trulež.

Vrsta tkiva zavisi od bakterija tako da može biti u crijevima, uterusu, plućima, usnoj šupljini, a posebno kod anaerobnih bakterija iz roda clostridium imamo lokalizaciju u mišićima i javljaju se najčešće u ratnim povredama.

Karakteristika gangrena koje stvaraju bakterije roda clostridium je da je napadnuto tkivo prožeto gasnim mjehurićima i nadutost – gangraena emphysematosa.

Saprofiti mogu napasti druge organe kao apendiks (apendicitis gangraenosa), endometrij ut...

Read More
Peritoneum

Peritonitis

Peritoneum
Peritoneum

Peritonitis djece

Kod djece je najčešće komplikacija apendicitisa ali može biti i bolest za sebe, poslije traume ili operativnog zahvata.

Opšte stanje se naglo pogoršava, dijete ublijedi, nos je usiljen, temperatura visoka, difuzna i stalna osjetljivost trbuha na palpaciju, stalan bol, tahikardija, povraćanje, tahipnoa. Trbušna stijenka je distendirana.

Dijete treba oporaviti od hipovolemije i šoka infuzijama, plazmom pa tek onda pristupiti operaciji.

Peritonitis odaslih

Glavna klinička manifestacija peritonitisa je abdominalna bol i osjetljivost i branjenje pacijenta. Pokretanje peritoneuma pojačava bol, naprimjer kašljanje (kašljanje se koristi kao test)...

Read More
Akutni apendicitis

Akutni apendicitis

Akutni apendicitis
Akutni apendicitis

U prvih 10 do 15 godina najčešće oboljenje kod djece koje zahtijeva hirurški zahvat. Može se javiti i kod dojenčeta i kod malog djeteta, kada je atipične kliničke slike.

Etiologija bolesti je bakterijska infekcija crvuljka. Zbog kratkog omentuma kod dojenčadi i male djece prilikom perforacije razvije se difuzni peritonitis.

Kliničkom slikom dominira bol u donjem desnom dijelu trbuha ili difuzno. Počinje sa povremenim bolovima, a kasnije bol kontinuiran i pogoršava se sa pokretima desne noge ili pri hodu. Dijete često povraća, a što je mlađe to je proliv češći. Tjelesna temperatura će preko 38°C i uvijek je veća rektalno nego aksilarno (preko 1°C). U krvnoj slici leukocitoza u urinu leukociturija i umjerena eritrociturija...

Read More