Yersinia - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Apendicitis tagged posts

Yersinia enterocolitica

Yersinia

Yersinia enterocolitica
Yersinia enterocolitica

Yersinia pripada porodici enterobacteriae, znacaj imaju yersinija psudotuberculosis i yersinia enterocolitica. Uzrocnik kuge je yersinia pestis. Sve ove bakterije su patogene za covjeka.

Yersinia enterocolitica

Vazan je uzrocnik dijareje kod ljudi.

Morfologija:

Gram (-), kratak bacil koji nema kapsulu nepokretan na 37˚C , pokretan na 22-24˚C i ne stvara spore. Zahtijeva mikroaerofilne uslove i fakultativno je anaeroban.

Kuturelne osobine:

Kultivacija se vrsi na 25˚C, jer ove baktrije bolje rastu na nizoj temperauri i traju duze, nego kod patogenih crijevnih bakterija najmanje 48h. Na SS agaru formira sitne pravilne prozracne laktoza (-) kolonije.

Biohemijske osobine:

Yersinije su katatalaza (+) i oksidaza (-)...

Read More
Gangraena Humida

Gangraena Humida Sphacelus

Gangraena Humida
Gangraena Humida

Vlažna gangrena nastaje djelovanjem bakterijskih proteolitičkih enzima, tkivo postaje bezstrukturna masa mekane konzistencije i pod mlazom vode se krpičasto raspada. Boja mu ide od sive do prljavo smeđe, a usljed djelovanja bakterija dolazi do nastanka gasa i cijelo tkivo zaudara na trulež.

Vrsta tkiva zavisi od bakterija tako da može biti u crijevima, uterusu, plućima, usnoj šupljini, a posebno kod anaerobnih bakterija iz roda clostridium imamo lokalizaciju u mišićima i javljaju se najčešće u ratnim povredama.

Karakteristika gangrena koje stvaraju bakterije roda clostridium je da je napadnuto tkivo prožeto gasnim mjehurićima i nadutost – gangraena emphysematosa.

Saprofiti mogu napasti druge organe kao apendiks (apendicitis gangraenosa), endometrij ut...

Read More
Peritoneum

Peritonitis

Peritoneum
Peritoneum

Peritonitis djece

Kod djece je najčešće komplikacija apendicitisa ali može biti i bolest za sebe, poslije traume ili operativnog zahvata.

Opšte stanje se naglo pogoršava, dijete ublijedi, nos je usiljen, temperatura visoka, difuzna i stalna osjetljivost trbuha na palpaciju, stalan bol, tahikardija, povraćanje, tahipnoa. Trbušna stijenka je distendirana.

Dijete treba oporaviti od hipovolemije i šoka infuzijama, plazmom pa tek onda pristupiti operaciji.

Peritonitis odaslih

Glavna klinička manifestacija peritonitisa je abdominalna bol i osjetljivost i branjenje pacijenta. Pokretanje peritoneuma pojačava bol, naprimjer kašljanje (kašljanje se koristi kao test)...

Read More
Akutni apendicitis

Akutni apendicitis

Akutni apendicitis
Akutni apendicitis

U prvih 10 do 15 godina najčešće oboljenje kod djece koje zahtijeva hirurški zahvat. Može se javiti i kod dojenčeta i kod malog djeteta, kada je atipične kliničke slike.

Etiologija bolesti je bakterijska infekcija crvuljka. Zbog kratkog omentuma kod dojenčadi i male djece prilikom perforacije razvije se difuzni peritonitis.

Kliničkom slikom dominira bol u donjem desnom dijelu trbuha ili difuzno. Počinje sa povremenim bolovima, a kasnije bol kontinuiran i pogoršava se sa pokretima desne noge ili pri hodu. Dijete često povraća, a što je mlađe to je proliv češći. Tjelesna temperatura će preko 38°C i uvijek je veća rektalno nego aksilarno (preko 1°C). U krvnoj slici leukocitoza u urinu leukociturija i umjerena eritrociturija...

Read More
Meckelov divertikul

Meckelov divertikul

Meckelov divertikul
Meckelov divertikul

Meckelov divertikul je ostatak omfalomezenteričnog pleksusa. Nalazi se 30-40 cm proksimalnije od ileocekalne valvule. U njegovoj sluznici se mogu naći razna heteropotporna tkiva, a najčešće sluznica želuca. Divertikul se može upaliti, krvariti ili izazvati opstrukciju. Krvarenje se najčešće manifestuje kao svijetla krv na bezbolnim tamnim stolicama. Divertikulitis ima istu kliničku sliku kao apendicitis. Invaginacija izazvana Meckelovim divertiklom je rijetka. Dijagnoza se postavlja rentgenski ili scintigrafski. Liječenje je hirurško, odstranjuje se i u onim slučajevima kada je slučajno otkriven zbog mogućih komplikacija.

Read More