Limfedem
Interna

Limfedem

Limfedem Definicija: Limfedem je progresivno oticanje medjućelijskog tkiva, odredjenog dijela tijela, najčešće  jednog ili više ekstremiteta, trupa, glave, genitalija, gdje se u medjućelijskom prostoru nagomilava limfa, jer ne može da se odlije limfnom niti venskom […]

Matična stanica
Interna

Matične ćelije

Matična stanica Definicija: Matična krvna ćelija je pluripotentna ćelija koštane srži koja ima ova osnovna svojstva: sposobnost samoobnavljanja, sposobnost diferencijacije i sposobnost proliferacije. Morfologija: Morfološki se ne može razlikovati od malih limfocita koštane srži. Ima […]

Dacryoadenitis acuta
Oftalmologija

Oboljenja suzne žlijezde

Dacryoadenitis acuta Najčešća oboljenja su: kongenitalne anomalije povrede upale tumori Kongenitalne anomalije suzne žlijezde Aplazija suzne žlijezde je stanje kada se suzna žlijezda uopće nije razvila (alacrimia). Hipoplazija suzne žlijezde je stanje koje karakterizira nedovoljna […]

Aplastične anemije
Interna

Aplastične anemije

Aplastične anemije Aplastične anemije su posljedica nesposobnosti koštane srži da stvara dovoljan broj eritrocita. Ova pojava je najčešće praćena nedovoljnim stvaranjem i ostalih krvnih ćelija pa se javlja u vidu pancitopenije (leukopenija i trombocitopenija). Osnova […]