Analna fistula
Hirurgija

Analna fistula

Definicija: Analna fistula je uski kanal obložen granulacijskim tkivom, koji se otvara na koži perianalne regije, a u dubinu ide u anorektalni kanal. Etiopatogeneza: Ova fistula je najčešće posljedica anorektalnih apscesa, rjeđe se javlja u […]

Canalis analis
Anatomija

Canalis analis

Rektum se dijeli na pars pelvina i pars ili kanalis analis. Granicu između ova dva dijela čini m. levator ani kroz koji rectum prolazi. Kanalis analis ima različite odnose kod muškaraca i žena. Kod muškarca […]