Akutna reumatska groznica
Interna

Akutna reumatska groznica

Etiopatogeneza: Akutna reumatska groznica (ARG) je prevashodno oboljenje dječijeg uzrasta i omladine, mada se može pojaviti u svakom životnom dobu.  Neliječena teče u atacima koji slijede u različitim intervalima, a trajna oštećenja ostavlja na srcu, […]

Supraventrikularna paroksizmalna tahikardija
Interna

Paroksizmalna tahikardija

Supraventrikularna paroksizmalna tahikardija Kada imamo ektopično žarište koje otkucava ritmično i povećanom brzinom onda imamo paroksizmalnu takikardiju. Pri tome brzina rada srca može se podići i do 150 otkucaja u minuti. Ona se javlja u […]