Novorođenče
Ginekologija

Neonatalna sepsa

Neonatalna sepsa je klinički sindrom multisistemskog oboljenja praćenog bakterijemijom, sa visokom smrtnošću. Kolonizacija patogenim bakterijama može nastati transplacentarno, zatim preko inficirane plodove vode (češća je kod ranog pucanja ovojnica) i perinatalno u toku samog poroda. […]

Gentamicin
Farmakologija

Gentamicin

Gentamicin Spektar djelovanja: Prema gentamicinu su naročito osetljivi pseudomonas, proteus, coli bakterije, klebsiella i veliki broj sojeva stafilokoka. Djeluje i na sojeve stafilokoka koji stvaraju penicilinazu, pa i na one koji su rezistentni prema oksacilinima. […]