Bolni seksualni odnosi
Zanimljivo

Bolni seksualni odnosi

Bolni seksualni odnosi Čak petina žena u jednom trenutku svog života iskusi dispareuniju – bolan seksualni odnos. Nažalost, relativno rijetko će potražiti pomoć ljekara ili stručne informacije, naročito u sredinama poput naše. Razlog za to […]

Tumor kosti
Interna

Tumor kosti

Tumor kosti Etiopatogeneza: Tumori kostiju su rijetki. Na njih otpada svega 0,2% primarnih malignoma odraslih i 3,2 % malignoma djece. Incideca varira u razlićitim životnim dobima. Kosti se sastoje od osteoidnog, hrskavičnog, vezivnog, vaskularnog i […]

Sarkom mekog tkiva
Interna

Sarkomi mekih tkiva

Etiopatogeneza: Meka potporna tkiva čine masu između epiderma kože i koži srodnih sluznica i visceralnih organa i obuhvataju mišiće, tetive, fibrozno, sinovijalno, masno i vaskularno tkivo. Meko potporno tkivo čini polovinu tjelesne mase. Tumori koji […]

Udno-pojasne mišićne distrofije
Neurologija

Udno-pojasne mišićne distrofije

Udno-pojasne mišićne distrofije Definicija: Udno-pojasne mišićne distrofije su heterogena grupa progresivnih miopatija kod kojih je prisutna hipotrofija i slabost primarno mišića ramenog i karličnog pojasa, a uz uvijek očuvanu muskulaturu lica i relativno benigni tok […]